Úvodní obrázek včelařů z České Lípy

O NÁS

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace  Česká Lípa

Základní organizace Českého svazu včelařů Česká Lípa (ZO ČSV Česká Lípa) je registrována jako složka Českého svazu včelařů z.s. evidenční číslo organizační jednotky: 40902, IČ: 62237896

ZO ČSV Česká Lípa sdružuje fyzické a právnické osoby jako chovatele včel, popř. zájemce o včelařství a včelařské odborníky.

Výbor ZO ČSV Česká Lípa

 
    Jméno  Telefon  E-mail
 Předsedkyně  Ing. Milena Nováková  775 095 751

 zoceskalipa @ vcelarstvi.cz 

 milena.novakova @ outlook.cz 

 Místopředseda  Ing. Milan Ištok  608 000 392  drum @ mybox.cz
 Jednatel  Švorc Vladimír  732 727 999  v_svorc @ seznam.cz
 Pokladník  Lenka Ondřejková  725 575 624  ondrejkovalenka74 @ gmail.com
 Zdrav. ref.   Fikar Miroslav  724 367 950  mirek.fik @ seznam.cz
 Správce techniky  Jíra Jiří  606 596 146  jiri.jira58 @ seznam.cz

Zvolen 11.3.2020 na základě voleb na VČS dne 7.3.2020 

Kontrolní a revizní komise ZO ČSV  Česká Lípa

 
    Jméno  Telefon  E-mail
 předseda KRK Jan Gerža  773 519 178   sinaTo @ seznam.cz
 členka RK Martin Šibl --- ---
 člen RK  Jandík Václav --- ---

Zvolen 11.3.2020 na základě voleb na VČS dne 7.3.2020

Zájemci o členství

Základní informace co dělat před pořízením včelstva:

Získat registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště na ČMSCH viz. http://www.cmsch.cz/vcely/ 
 
Vlastní pořízení včelstva:
1.       Zjistit si, že pořizované včelstvo se nenachází v ochranném pásmu včelího moru
2.       Zajistit si povolení k převozu včelstva od veterinární správy, je-li to z území jiného kraje
3.       Od prodejce získat platné doklady, potvrzující že včelstvo je vyšetřené na včelí mor (ne starší 6 měsíců) a informace, jak bylo léčeno proti varroáze
4.       Převoz včelstva mimo katastrální území obce je potřeba nahlásit na veterinární správě a mít negativní výsledek vyšetření včel na výskyt moru včelího plodu..
                        MVDr. Antonín Mareček
                        veterinární inspektor
                        Krajská veterinární správa SVS pro Liberecký kraj
                        Bezručova 391, 470 01 Česká Lípa
                        a.marecek.kvsl@SVSCR.CZ
                        T:  + 420 487 521 361
                        F:  + 420 487 521 051

5.       Po pořízení včelstva se můžete přihlásit do ČSV:
   Přihlásit se lze na schůzi výboru ZO Česká Lípa.
     

 Budete potřebovat:               
   a/ Registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště z ČMSCH (nejlépe kopii potvrzení)               
   b/ Doklad od prodávajícího včelaře o vyšetření včelstev na mor včelího plodu.                                      
      Doporučujeme vždy, nejen při povinnosti mít vyšetření při přesunu včelstev mimo katastrální území obce.                                
   c/ Peníze na členský příspěvek (odhad +/-500 Kč). 
 
Další povinnosti:
  V létě provádět ošetření proti varroáze. To si zajišťuje včelař sám, nejčastěji s pomocí formidolových desek.
  Do 15.9. nahlásit počty včelstev k 1.9. a předat žádost o dotaci 1.D výboru ZO. Sběr informací a administraci dotace zajišťuje výbor ZO.
  V říjnu, listopadu až začátku prosince probíhají 3 kola podzimní léčení včelstev, které provádí včelařský důvěrník - úsekový léčitel ZO po domluvě s včelařem.
  Zpravidla v polovině ledna (min 4 kalendářní týdny od posledního léčení)  včelař zajistí sběr měli a předá ji ve stanoveném termínu k vyšetření. Vyšetření na výskyt varroázy, příp. moru včelího plodu, zajišťuje hromadně ZO.
  Podle výsledků vyšetření měli se provede další jarní léčení dle případného mimořádného veterinárního opatření.
 

 

 


Copyright © 2010 – 2024, Ing. Petr Vopalecký, DiS. http://www.petr-vopalecky.xf.cz/ Všechna práva vyhrazena.

Validní XHTML 1.0 kód Validní CSS kód Hodnocení SEO Optimalizováno pro Firefox