Úvodní obrázek včelařů z České Lípy

HISTORIE

Miroslav Sedláček z Bučovic - Jak úspěšně vyzimovat včelstva

Vratislavičtí včelaři ve čtvrtek 16. listopadu 2023 od 17.00 hodin v Kapli Vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou pořádají přednášku  jak úspěšně vyzimovat včelstva. Více detailů najdete na pozvánce zde.

PODJEŠTĚDSKÉ VČELAŘSKÉ SETKÁNÍ 

4.11.2023 v sále kulturního a společenského centra Česká beseda v Českém Dubu přednáší doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D z Mendelovy univerzity Brno. Přednáška se bude věnovat zdravotnímu stavu včelstev.
Více detailů najdete zde.

 Pozvánka na Výstavu k 115. výročí založení spolku

V Českém Dubu proběhnou oslavy 115. výročí založení včelařského spolku pro Český Dub a okolí.

Vernisáž bude v sobotu 1.4. 2023 v 17 hodin v Podještědském muzeu v Českém Dubě.

Podrobný program akce.

 

 Pozvánka na výstavu

 

Program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2022 

Logo Česká Lípa   

Město Česká Lípa poskytlo v rámci Dotačního programu města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2022 dotaci následujícím včelařům:

  • Pazourek Pavel
  • Šafránek Zdeněk
  • Kalendová Žaneta
  • Procházka Josef (Častolovice)
  • Houžvička Milan

 Přednáška na téma varroa destruktor

V sobotu dne 18.2.23 od 13hod cca do 16hod v Kulturním domě ve Cvikově Sever se koná s panem MVDr. Josefem Holejšovským přednáška na téma varroa destruktor, aplikace léčiv, úhyn včel v posledním roce, viry a vše kolem včel. V druhé části by pak byla diskuze na téma svazového uspořádání.

Pozvánka na Hornolužický včelařský den - včelařský den  ADAMa GOTTLOBa SCHIRACHa

Setkání se koná v Herrschaftlicher Gasthof   -  Marktplatz 9  -  02699 Neschwitz    mapka

25.2.2023    od 10:00  do  cca 16:00 hodin

Pro registrované účastníky z České republiky platí zvýhodněné vstupné 10 EUR (původní 30 EUR) na osobu.

Zajišťujeme simultální tlumočení - náklady zatím nejsou zřejmé. 

Registrace

 Program

 1) Ralph Kolbe | Profesionální včelař - chov matek ve včelařském velkoprovozu
Ralf Kolbe, je v Německu znám svými včelařskými videi. Včelám věnuje od dětství, rodinné včelařství bylo založené v 60. letech minulého století, aktivně se věnovali  chovu včely kraňské, v 90. letech začali začleňovat do svého chovu včely Buckfast a nyní jsou jednou z největších chovatelských stanic Buckfast v Německu.
Ralf Kolbe nyní provozuje 2 oplozovací stanice v jižním pohoří Harz, kde se každý rok páří několik tisíc matek s trubci nejlepšího původu.
V přednášce představí svůj včelařský provoz a popíše jím praktikovaný chov matek a trubců. Zdůrazní maličkosti, které dělají rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Matka, od které se očekává, že bude několik let podávat špičkové výkony a předávat tak svůj skvělý genetický materiál, musí mít výborné podmínky hned od začátku, tedy od vajíčka. Na co přesně si musíte dát pozor? Jaká jsou tajemství, která dělají dobrého a úspěšného chovatele? Ralf odpoví na naše otázky.

2) Martin Fork | Včelí institut Kirchhain - Představení projektu "Hessenský včelí les"
Martin Gabel se již během studia biologie specializoval na divoké a medonosné včely. Od roku 2015 působí ve školícím a experimentálním provozu Bieneninstitut Kirchhain. Zaměřuje se na biotechnickou kontrolu Varroa, šlechtitelskou práci, včelařskou praxi a ekologii divokých včel a vos. Po bakalářské a diplomové práci o metodách biotechnického ošetření Varroa, diverzitě a dělbě práce u různých poddruhů západních včel medonosných si dělá doktorát o mechanismech odolnosti proti Varroaze a jejich využití při šlechtitelské selekci. Poslední tři roky má na starosti projekt Varoa sezitivních včel, který je těžištěm jeho včelařské a šlechtitelské práce. Věnuje se také supervizi projektu „Hessenský včelí les“.
V projektu „Hessenský včelí les“ jsou aspekty lesnictví a zemědělství kombinovány s praktickou ochranou opylovatelů. Zkoumají se přístupy k zalesňování poškozených smrkových ploch, ve kterých se kromě lesního využití hledají metody zlepšení vhodných ploch pro včely divoké a medonosné a využití nedřevěných lesních porostů. Téma lesa je aktuálnější než kdy jindy, jaké závěry lze ale vyvodit pro budoucí lesní hospodaření? Které dřeviny obstojí v budoucím klimatu a co můžeme v budoucnosti z lesa získávat kromě dřeva? Případné otázky vám Martin Gabel zodpoví na závěr. Více informací najdete na www.bienenwald-hessen.de

3) René Schieback | Saská včelařská škola - Včelařský odkaz Adama Gottloba Schiracha (1724-1773 Kleinbautzen/ Oberlausitz)
Babička Reného Schiebacka byla včelařka, s ní odmalička poznával včely a včelařství. V roce 2011 založil Saskou včelařskou školu a byl spolupořadatelem největší saské včelařské akce Hornolužický včelařský den ( Oberlausitzer Bienenfachtag). V roce 2014 přebral zodpovědnost za umělou inseminaci včelích matek v chovech  po celé Evropě. Od roku 2022 se ve Švýcarsku věnuje studiu a ochraně, stale ještě zachované, populaci původní tmavé švýcarské včely (Apis mellifera mellifera).
Životem a dílem Adama Gottloba Schiracha se zabývá již řadu let, neboť Schirachovým působištěm, farou v Kleinbautzenu v Horní Lužici, byla budova vedle domu jeho prarodičů. Kdo byl Schirach? Jaký senzační objev učinil a tím zcela změnil práci se včelami po celém světě? Proč se tomuto objevu říkalo Schirachův podvod? O životě tohoto revolučního včelaře nám povypráví René Schieback.
Letos uplyne 250 let od úmrtí Adama Gottloba Schiracha. V roce 2024 oslavíme jeho 300. narozeniny. Nacházíme se tedy uprostřed roku Schiracha, ve kterém má mnoho akcí upozornit na úspěchy tohoto lužickosrbského pastora a včelaře z 18. století. Jedna věc je jistá – tehdy bylo o včelách stále co objevovat.

Sběr zimní měli

Sběr zimní měli proběhne 27.1.2023 mezi 16. a 17. hodinou v Domově mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa.

Zároveň vás žádáme, abyste na kelímku s mělí uvedli skutečný počet včelstev, od kterých byla měl odebrána. Podle pokynů ČSV bude tento údaj podkladem pro hlášení počtu včelstev k 15.2.2023. Údaj je letos obzvláště důležitý vzhledem k avizovaným velkým úhynům včelstev v zimním období.

Počty uhynulých včelstev jsou důležité pro jednání ČSV se zástupci Státní veterinární správy.

 

Přednáška na téma Apiterapie a představení nových technologií

V pátek 4. 11. 2022 od 16:00 (asi do 21:00) pořádá ZO Česká Lípa přednášku na téma Apiterapie (Získání a zpracování včelařských produktů). Lektorkou bude Anna Novotná, Dubičná. 

Doprovodným programem bude představení nových technologií VUT Brno – Apistopař, Apiváha, Apicloud. Více http://apivcelar.cz/

Orientační časový program:

  •    Od 16 hodin prezentace nových technologií pro včelaře. Tato prezentace bude po celou dobu přednášky a je možné i po jejím skončení se věnovat tématu. 
  •    V čase od 17 do 20 hodin bude přednáška na téma Apiterapie s praktickými ukázkami využití.

Místo konání Domov mládeže (Havlíčkova 443, Česká Lípa). Občerstvení bude zajištěno. 

 

Podještědský včelařský den

Český včelařský institut z.ú., pořádá dne 5.11.2022 Podještědský včelařský den.

Hlavní téma: "Chov včel v nízkých nástavcích". Přednáší  Ing. Petr Texl (Pracovní skupina nástavkových včelařů).

Odpolední téma: "Zkušenosti s chovem včely Buckfaské". Přednáší : Tino Lorz (Saský spolek pro chov včely Buckfaské), René  Schieback (Saská včelařská škola Drážďany), Marion Loeper(Drážďanské včelařské sdružení)

Všichni jsou spoluaurtory knihy:  Hans Baar - Včelaření s optimalizovaným plodištěm. Tlumočení přednášky do Českého jazyka je zajištěno.

Registrace probíhá od 8:00 hodin v prostorách - ČESKÁ BESEDA - Kulturní a spolkové centrum Český Dub, ul. V. Havla 20.

Podrobnosti a registrace k účasti na: http://www.kurzy-pro-vcelare.cz/index.php/kurzy/125-2022-podjestedsky-vcelarsky-den

Výdej léčiva na podzimní léčení

Výdej léčiva na podzimní léčení bude probíhat v pátek 14.10.2022 od 15:00 do 16:00 ve vestibulu Domova mládeže (Havlíčkova 443, Česká Lípa).

Formuláře pro požadavek o dotaci 1.D

Elektronické formuláře pro požadavek na dotaci 1.D jsou k dispozici na webových stránkách Českého svazu včelařů formuláře dotace 1.D. Jedná se především o https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/2022_pozadavek-na-dotaci_1-d-.pdf  (pro zjednodušení výplaty, prosím uveďte jako způsob výplaty Bankovní účet a uveďte číslo bankovního účtu) a https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/podklady-pro-statistiku-2022.pdf

Výroční členská schůze ZO ČSV Česká Lípa

Výroční členská schůze proběhne 17.9.2022 od 9:00. V rámci členské schůze proběhne i sběr žádostí o dotaci 1D. Součástí schůze bude i školení důvěrníků a to již od 8:30 – jak vyplňovat podklady, výkazy a léčebné listy.

Přednáška Ing. Titěra

Dne 22.4.2022 od 17:00 v Hamru na Jezeře v zasedací místnost Obecního úřadu koná přednáška Ing. Titěry – Zdraví a léčení včel

Dotace Liberecký kraj

Průvodní dopis - dotace Libereckého kraje pro rok 2022

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci v roce 2022

Upozornění: při kontrole čerpání dotace jsou kontrolovány i záznamy o léčení, které mají  být na stanovišti.

Dotační program města Česká Lípa

Zastupitelstvo města Česká Lípa dne 2. února 2022 odsouhlasilo vyhlášení dotačních programů pro rok 2022. Všechny programy jsou zveřejněny na webu města ČL. Dotační program pro oblast ŽP, včetně žádosti naleznete zde: https://www.mucl.cz/v-oblasti-zivotniho-prostredi/ds-2213/p1=19261

Příjem žádostí na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa je stanoven od 08.03.2022 do 22.03.2022.

Žádost lze podat v analogové (tištěné) formě či datovou schránkou s elektronickým podpisem zástupce žadatele, avšak tato žádost musí být 100% úplná a správná, po 22.03.2022 již nelze dodatečně úpravy v elektronické podobě provádět (žádost by tak mohla být vyřazena z dotačního řízení).

V Dotačním programu nastaly některé změny, včetně dokládaných příloh žádosti, prosím o jeho řádné pročtení.

Zde některé z důležitých upozornění:

Informace pro právnické i fyzické osoby:

  • Nově jsou v Dotačním programu vyspecifikovány uznatelné a neuznatelné náklady

Informace pro právnické osoby:

Upozorňuji na fakt, že v dotačním programu došlo v souvislosti se schválením nové směrnice města „Zásady o poskytování finanční podpory z rozpočtu města Česká Lípa“  k několika změnám, z nichž nejzávažnější se týkají doložení nových povinných příloh, což může být časově náročnější a je třeba to řešit co nejdříve:

  • pokud nebude žádost podávat a podepisovat statutární zástupce spolku, vedený v rejstříku, je v případě jeho zastoupení  nutné doložit plnou moc (s úředně ověřenými podpisy)
  • novou zákonnou podmínkou v případě, kdy je žadatel právnickou osobou, je předložení údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu (originál ne starší 3 měsíců – opět pokud obdržíte od rejstříkového soudu formou datové správy, je třeba nechat vyhotovit konverzi do listinné podoby). Pozor – nepleťte si s částečným výpisem, který je možné stáhnout z internetu. 

V případě splnění podmínek v rámci dotačního programu, nelze již během roku žádat o příspěvek formou daru či individuální dotaci, vždy se upřednostňuje žádost v rámci dotačního programu.

 

 

Sběr měli

Na konci ledna nového roku 2022 bude probíhat sběr měli pro povinné vyšetření měli na přítomnost varroázy (hrazeno) a příp. také na vyšetření na mor včelího plodu (hradí včelař - 450Kč za jeden vzorek).

Po třetím léčení provádíme vyčištění podložek.  Následně za měsíc se provede sběr měli z úlů a nechá se při pokojové teplotě vyschnout.
Odevzdání měli proběhne  v pátek 28.1.2022 v Domově mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa od 16:00  do 17:00. 

Měl z celého stanoviště pro vyšetření na varroázu se odevzdává v kelímku (např. od jogurtu), který je  zakryt prodyšnou látkou (např. punčocha). Kelímek se označí jménem včelaře, jeho registračním číslem chovatele, reg. číslem stanoviště a počtem včelstev, od kterých byla vybrána měl. 

Včelaři, kteří chtějí zajistit vyšetření měli na přítomnost moru včelího plodu na vlastní žádost (např. kočují, či z jiných důvodů přesouvají včelstva mezi hranicemi obce, odchovávají a prodávají oddělky - platnost vyšetření je jen 4 měsíce od data sběru měli), tak kelímek pro varroázu označí "také MOR". Avšak do jednoho kelímku je možné shrnout měl  z jednoho stanoviště nejvýše od 25 včelstev! 

Nabídka na vyšetření měli u AGRO-LA

Kromě obvyklého vyšetření měli na mor včelího plodu je možné využít nabídky na vyšetření měli na mor včelího plodu u jiné akreditované laboratoře – AGRO-LA Jindřichův Hradec. Cena za vyšetření měli na včelí mor je 250,-Kč (vč. DPH)/1 vzorek (1 stanoviště/max 25 včelstev)  (viz. https://vcelimor.cz/objednavka/). Podmínkou je, aby byly odevzdány dva samostatné vzorky. Jeden pro vyšetření na včelí mor (AGRO-LA) a druhý vzorek pro vyšetření na varroázu.

Vzorek měli pro vyšetření na mor u AGRO-LA včelař odebere při čištění podložek, které provádí cca týden po třetím léčení, než bude následující měsíc čekat na spad měli pro sběr a odevzdání měli na varroázu. Měl vysuší, uschová do kelímku se shodným označením jako na vyšetření na varroázu a popisem – MOR Agrola a odevzdá ve stanoveném termínu spolu se vzorkem na vyšetření měli na varroázu.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NELZE MĚL SBÍRANOU NA ZÁVĚR PO MĚSÍČNÍM SPADU ROZDĚLIT DO DVOU VZORKŮ PRO RŮZNÁ VYŠETŘENÍ. 

Sběr měli pro vyšetření měli na mor včelího plodu

Na konci ledna nového roku 2022 bude probíhat sběr měli pro povinné vyšetření měli na přítomnost varroázy  a případně také k vyšetření na mor včelího plodu. Pokud bude včelař požadovat vyšetření plodu na mor včelího plodu u firmy AGROLA (https://vcelimor.cz/), tak začátek prosince je nejvhodnější čas pro sběr měli pro toto vyšetření (do AGROLY se posílá samostatný vzorek). 

 

Přednáška př. Titěry na téma: "Nemoci, léčení a zdraví včel"

V pátek 22.10.2021 od 16:30 bude přednáška Ing. Dalibora Titěry na téma: "Nemoci, léčení a zdraví včel". Kromě toho bude př. Titěra informovat o aktuálních novinkách a zajímavostech. Zmíněna bude i apiterapie. Přednáška bude jako obvykle v jídelně Domova mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa.
Před přednáškou se bude důvěrníkům vydávat léčivo na podzimní léčení. Prosíme důvěrníky, aby se dostavili již v 16:15

Žádost o dotaci 1.D a případné potvrzení o umístění včelstev v obvodu jiné ZO (mimo ZO Česká Lípa)

- vše potřebné k řádnému vyplnění žádosti najdete ve vnitřní příloze Včelařství č. 8/2021.
- žádost o dotaci a potvrzení o registraci je potřeba odevzdat a to:    
a)      dne 8. 9. 2021 od 16:00 do 18:00 hodin, Domov mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa, internát vedle Střední průmyslové školy, 3. poschodí na schůzi výboru ZO,   
b)      na Výroční členské schůzi ZO 11.9.2021
c)      vhodit do schránky „Včelaři“ ve vestibulu Domova mládeže, Havlíčkova 443, ČL do 15.9.2021 do 16:00
Není-li „Žádost“ včetně „Čestného prohlášení“ řádně vyplněna a doručena ve stanovené lhůtě do 15. 9. 2021 dotace se neposkytne!

Formuláře najdete na http://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html#formulareD 

Pozn: Odeslání hlášení o počtu včelstev a o umístění stanovišť na ČMSCH - Hradištko si zajistí každý včelař sám (nepřikládá se k žádosti 1.D). 

Výroční členská schůze ZO 11.9.2021

Vzhledem k epidemiologickým opatřením neproběhla pravidelná výroční členská schůze ZO Česká Lípa v obvyklém termínu. Místo toho proběhne v září, v sobotu 11.9.2021 od 8:00 v DDM Havlíčkova 443, Česká Lípa a bude spojena s výběrem žádostí o čerpání dotace 1.D.   

Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť - Českomoravská společnost chovatelů, Hradištko

V průběhu srpna jsou včelaři obesíláni ČMSCH dopisem, ve kterém jsou informováni o způsobu hlášení počtu včelstev (emailem nebo dopisem).

Nejjednodušší způsob je provést hlášení prostřednictvím webového formuláře https://eagri.cz/HlaseniVcely (hlášení bude možné provést až po 1.9.2021). 

Toto hlášení si zajišťuje každý včelař sám. 

Upozornění: Údaje uvedené v tomto hlášení musí odpovídat údajům uvedeným v žádosti o dotaci 1D (údaje jsou následně kontrolovány a v případě nejasností nemusí být dotace vyplacena!). 

 

Pozvánka na dvoudenní seminář

Asociace profesionálních včelařů pořádá 4.-5.11.2021 seminář na téma Současné problémy českého profesionálního včelařství. Více informací najdete na pozvánce program_seminar_4_5_112021.docx .

 

Pozvánka na kurzy pořádané Českým včelařským institutem

Kurz pro začínající včelaře 10.-12.9.2021 - kurz splňuje podmínky pro dotační titul - 8.3. Podpora včelařství Libereckého kraje 

Apiterapie a Apidomky 16.10.2021 

Více informací najdete na pozvánce 2021_csvi_akce_podzim.pdf .

 

Vyšetření měli na včelí mor pro kočující včelstva

Vzhledem ke změnám veterinárního zákona, je omezená platnost vyšetření měli na včelí mor jen na čtyři měsíce.

Vyšetření provedená v lednu by tak platila jen do začátku května, potom by si včelař musel zajistit další vyšetření. Proto ZO Česká Lípa provede na přelomu března a dubna další sběr měli pro vyšetření na včelí mor pro kočující včelaře a další zájemce.  

 

  Výplata dotace 1.D 

Většině včelařů byly dotace 1.D již vyplaceny bezhotovostním převodem.

Včelaři, kteří preferují výplatu dotace v hotovosti, tak výplata dotace 1.D v hotovosti proběhne v pátek 9.4.2021 od 16 do 18 hod. v Domově mládeže Havlíčkova 443, Česká Lípa. 

Souběžně s tím v pátek 9.4. bude probíhat výdej objednaného léčiva (zatím jen Gabon a Formidol 40).  

Pokud budou mít včelaři zájem, tak mohou v pátek 9.4. přinést měl na vyšetření včelího moru.  

Včelaři byli obesláni emailem s podrobnými informacemi.

Legislativní změny roku 2021

Ministerstvo zemědělství (MZe) a Státní veterinární správa (SVS) zveřejnily na svých úředních deskách  Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021. Zásadní změny se týkají přesunu včelstev.

Ruší se povinnost chovatele včel vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje.

S cílem dostatečné kontroly nákazové situace a prevence šíření nákazy bude nově doba platnosti vyšetření vzorku měli (spadu ze dna úlů) zkrácena z 12 měsíců na 4 měsíce.

Vyšetření bude muset včelař nechat provést při každém přesunu včelstev na vzdálenost větší než 10 kilometrů. Dosud byla tato povinnost závislá na tom, zda se jedná o přesun do jiného katastrálního území obce, či ne.

Více informací naleznete na stránkách https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-narizene-vakcinace-na-rok-2021

 

Výše členského příspěvku na rok 2020

Republikový výbor ČSV schválil výši členského příspěvku na rok 2020 na 300,00Kč na člena.

 

Dotace 1.D za rok 2020

Sazba dotace za rok 2020 je 158.41 Kč za včelstvo. O přidělení dotací byli včelaři informování emailem (příp. dopisem).   

Včelařům, kteří řádně doložili žádost o dotaci 1.D, uhradili členský příspěvek pomocí bankovního převodu ze svého účtu a vyjádřili souhlas s odesláním dotace 1.D na bankovní účet, bude v průběhu března 2021 tato dotace odeslána na jejich bankovní účet.

Ostatní včelaři budou postupně vyzýváni k doplnění dokladů a pokud doklady dodají bude jim dotace postupně vyplacena.

Včelaři, kteří uhradili členský příspěvek v hotovosti, tak těm bude dotace vyplacena v hotovosti. Termín a místo bude ještě upřesněno.

Vyšetření měli

O výsledcích vyšetření měli odevzdané v lednu 2021, byli včelaři informování emailem (příp. dopisem).   

Statistika vyšetření měli za ZO Česká Lípa - leden 202
  Průměrný počet roztočů na včelstvo    Počet včelstev  
žádný roztoč  390
0 až 1 1061
1 až 2  217
2 až 3   33
3 až 10  131
více jak 10   12

Na základě vysokého počtu roztočů, se tak jarní přeléčení bude týkat asi 9,5% včelstev. 

Kromě tohoto léčení může další jarní přeléčení nařídit Státní veterinární správa ČR. V případě, že více než 25% včelstev na území obce je s výskytem roztoče (tj. vyšší než 0), pak bude pro toto území Státní veterinární správou ČR nařízeno jarní přeléčení.

Aktualizace výplaty dotace 1D

Vzhledem k tomu, že podle informace SZIF velké množství včelařů ještě nedodalo potřebné dokumenty a pracovníci SZIFu tyto včelaře kontaktují a snaží se tak snížit množství chyb, posouvá se výplata dotace 1D na únor a březen. V důsledku toho nebude 30.1.2021 provedena výplata dotace 1D a bude proveden jen výběr členských příspěvků a úhrada léčiva.

 

 Aktualizace termínů

1. Sběr měli 

Sběr měli proběhne 21.1.2021, 16-17 h, Domov mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa (roušky, rozestupy).

Vzhledem k špatným epidemiologickým podmínkám, lze letos provést úhradu členských příspěvků, nákladů za léčení a výplatu dotace 1.D. bezhotovostně. Podmínkou je, že včelař musí nejprve uhradit členské příspěvky a náklady za léčení a teprve potom mu bude zaslána bezhotovostně dotace 1.D (podmínkou čerpání dotace je, že musí být vyplacena v plné výši na účet včelaře).

2. Úhrada členských příspěvků  a úhrada léčiva

Úhradu členských příspěvků a nákladů za léčení lze provést bezhotovostně nebo v sobotu 30.1.2021 osobně. O konkrétním postupu jak provést úhradu bezhotovostně byli včelaři informování dopisem nebo emailem. 

Pokud požadujete provedení úhrady osobně, tak úhrada proběhne v sobotu 30.1.2021. Vzhledem k nutnosti omezit shromažďování se dle svého prvního písmena příjmení dostavte v následujícím čase na obvyklé místo do jídelny domova mládeže v Havlíčkové 443, Česká Lípa.

Včelaři začínající příjmení na písmena  B - H a L - R se dostaví v čase 8 – 9 hod v sobotu 30.1.2021

Včelaři začínající příjmení na písmena CH - K a S - Z se dostaví v čase 9 – 10 hod v sobotu 30.1.2021

3. Výplata dotace 1.D

Včelaři, kteří budou mít k 28.1.2021 uhrazeny členské příspěvky a náklady za léčení (viz. zaslaný dopis), tak jim bude dotace zaslána na bankovní účet. Nemusí tak v sobotu 30.1.2021 na schůzi. 

Včelaři, kteří nebudou mít uhrazen členské příspěvky a náklady za léčení, se musí dostavit 30.1.2021 (viz. výše), kde tyto členské příspěvky a náklady za léčení uhradí a zároveň jim bude v hotovosti vyplacena dotace 1D (dotace nebude vyplácena). 

 

Členská schůze ZO ČSV Česká Lípa

Členská schůze ZO ČSV Česká Lípa, se koná v sobotu 30.1.2021. Přesné místo konání a časové dispozice budou ještě upřesněny s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. 

Hlavní body programu:
Výplata dotace 1.D., uhrazení členských příspěvků na rok 2021, uhrazení všech nákladů na léčení včelstev.

V případě zhoršené epidemiologické situace může být schůze odvolána. O aktuálních změnách budete informováni na webových stránkách.

Sběr měli

Na konci ledna nového roku 2021 bude probíhat sběr měli pro povinné vyšetření měli na přítomnost varroázy (hrazeno) a příp. také na k vyšetření na moru včelího plodu (hradí včelař - 450Kč za jeden vzorek).

Po třetím léčení (probíhá v čase listopad/začátek prosince) provádíme vyčištění podložek.  Následně cca za měsíc se provede sběr měli z úlů a nechá se při pokojové teplotě vyschnout.

Odevzdání měli proběhne ve čtvrtek 21. 1. 2021 v Domově mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa od 16:00  do 17:00. 

Měl z celého stanoviště pro vyšetření na varroázu se odevzdává v kelímku (např. od jogurtu), který je  zakryt prodyšnou látkou (např. punčocha). Kelímek se označí jménem včelaře, jeho registračním číslem chovatele, reg. číslem stanoviště a počtem včelstev, od kterých byla vybrána měl. 

Včelaři, kteří chtějí zajistit vyšetření měli na přítomnost moru včelího plodu na vlastní žádost (např. kočují, či z jiných důvodů přesouvají včelstva mezi hranicemi obce, odchovávají a prodávají oddělky), tak kelímek pro varroázu označí "také MOR". Avšak do jednoho kelímku je možné shrnout měl  z jednoho stanoviště nejvýše od 25 včelstev! 

Upozornění: V roce 2021 je omezená platnost vyšetření na včelí mor na čtyři měsíce. Vyšetření měli provedená v lednu tak budou platit jen do začátku května. Pokud chcete kočovat, zvažte pozdější termín vyšetření.  

Nabídka na vyšetření měli u AGRO-LA

Kromě obvyklého vyšetření měli na mor včelího plodu je možné využít nabídky na vyšetření měli na mor včelího plodu u jiné akreditované laboratoře – AGRO-LA Jindřichův Hradec (platnost potvrzení je jen čtyři měsíce). Cena za vyšetření měli na včelí mor je 240,-Kč (vč. DPH)/1 vzorek (1 stanoviště/max 25 včelstev)  (viz. https://vcelimor.cz/objednavka/). Podmínkou je, aby byly odevzdány dva samostatné vzorky. Jeden pro vyšetření na včelí mor (AGRO-LA) a druhý vzorek pro vyšetření na varoázu.

Vzorek měli pro toto vyšetření včelař odebere při čištění podložek, které provádí cca týden po třetím léčení, než bude následující měsíc čekat na spad měli pro sběr a odevzdání měli na varroázu. Měl vysuší, uschová do kelímku se shodným označením jako na vyšetření na varroázu a popisem – MOR Agrola a odevzdá ve stanoveném termínu spolu se vzorkem na vyšetření měli na varroázu.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NELZE MĚL SBÍRANOU NA ZÁVĚR PO MĚSÍČNÍM SPADU ROZDĚLIT DO DVOU VZORKŮ PRO RŮZNÁ VYŠETŘENÍ.  

 

2. medobraní na Vodním hradě Lipý

Pozvánka

Na Vodním hradě Lipý v České Lípě proběhne 29.8.2020 od 14:00 2. medobraní, více http://www.clkultura.cz/kalendar-akci/2-medobran

 Administrace  dotace 1.D.

Žádosti o dotaci 1.D. je možné odevzdat na schůzi výboru dne 9. 9. 2020, od 16 do 18 hodin, 3. patro, Domov mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa. Více informací Informace o administraci dotace 1.D. pro rok 2020

Potvrzení / Hlášení o počtu včelstev a umístění stanovišť pro ústřední evidenci včel ČMSCH Hradišťko, který každý chovatel včel v průběhu léta obdržel, zasílá včelař sám dle pokynů obsažených v dopise/emailu od ČMSCH.

Přednáška 29.8.2020 - zrušena

Přednáška MVDr. Josef Holejšovský, Ph. -  Varroáza a související onemocnění včel

Seminář se na téma Varroáza a související onemocnění včel v kategorii „Nemoci, škůdci a zdraví včel“ se uskuteční v sobotu 29. 8. 2020 od 16 do 19 hod v jídelně Domova mládeže, Havlíčkova 443, SPŠ Česká Lípě. Přednášejícím bude MVDr. Josef Holejšovský, Ph.. Více detailů naleznete na pozvánce Pozvánka na přednášku.

Přihlášky je možné posílat emailem na adresu: zoceskalipa@vcelarstvi.cz do středy 26. 8. 2020

 

 

 

Výdej léčiva pro včelaře na léčení

Výdej objednaného léčiva pro včelaře proběhne ve středu 10.6.2020 od 15:00 do 17:00 v přízemí Domova mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa.

 

Zrušen seminář na aktuální téma Varroáza a související onemocnění včel

Vzhledem k opatřením týkajících se šíření COVID-19 byl seminář 8.4. zrušen. O novém termínu budeme informovat. 

Pozvánka na seminář

na aktuální téma Varroáza a související onemocnění včel v kategorii „Nemoci, škůdci a zdraví včel.“

Seminář se uskuteční ve středu 8. 4. 2020 od 16 do 19 hod v jídelně Domova mládeže, Havlíčkova 443, SPŠ Česká Lípě. Více informací získáte na pozvánce na seminář .

Přihlášky je možné posílat emailem na adresu: zoceskalipa@vcelarstvi.cz do pátku 3.4. 2020

 
Výroční členská schůze ZO ČSV Česká Lípa

V sobotu  7. března 2020 od 9:00 proběhne výroční schůze ZO ČSV Česká Lípa v Domově mládeže v České Lípě (Havlíčkova 443, Česká Lípa).

Sběr měli

Na konci ledna nového roku 2020 bude probíhat sběr měli pro povinné vyšetření měli na přítomnost varroázy (hrazeno) a příp. také na k vyšetření na moru včelího plodu (hradí včelař).

Po třetím léčení (probíhá v čase listopad/začátek prosince) provádíme vyčištění podložek.  Následně cca za měsíc se provede sběr měli z úlů a nechá se při pokojové teplotě vyschnout.
Odevzdání měli proběhne  ve čtvrtek 23. 1. 2020 v Domově mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa od 16:00  do 17:00

Měl z celého stanoviště pro vyšetření na varroázu se odevzdává v kelímku (např. od jogurtu), který je  zakryt prodyšnou látkou (např. punčocha). Kelímek se označí jménem včelaře, jeho registračním číslem chovatele, reg. číslem stanoviště a počtem včelstev, od kterých byla vybrána měl. 

Včelaři, kteří chtějí zajistit vyšetření měli na přítomnost moru včelího plodu na vlastní žádost (např. kočují, či z jiných důvodů přesouvají včelstva mezi hranicemi obce, odchovávají a prodávají oddělky), tak kelímek pro varroázu označí "také MOR". Avšak do jednoho kelímku je možné shrnout měl  z jednoho stanoviště nejvýše od 25 včelstev! 

Nabídka na vyšetření měli u AGRO-LA

Kromě obvyklého vyšetření měli na mor včelího plodu, je možné využít nabídky na vyšetření měli na mor včelího plodu u jiné akreditované laboratoře – AGRO-LA Jindřichův Hradec. Cena za vyšetření měli na včelí mor je 200,-Kč (vč. DPH)/1 vzorek (1 stanoviště/max 25 včelstev)  (viz. http://www.agrola.cz/).

Vzorek měli pro toto vyšetření včelař odebere při čištění podložek, které provádí cca týden po třetím léčení, než bude následující měsíc čekat na spad měli pro sběr a odevzdání měli na varroázu. Měl vysuší, uschová do kelímku se shodným označením jako na vyšetření na varroázu a popisem – MOR Agrola a odevzdá ve stanoveném termínu spolu se vzorkem na vyšetření měli na varroázu.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NELZE MĚL SBÍRANOU NA ZÁVĚR PO MĚSÍČNÍM SPADU ROZDĚLIT DO DVOU VZORKŮ PRO RŮZNÁ VYŠETŘENÍ.  

Členská schůze ZO ČSV Česká Lípa

Členská schůze ZO ČSV Česká Lípa, se koná v sobotu 23.11.2019 v jídelně Domova mládeže Česká Lípa, Havlíčkova 443 (internát Střední průmyslové školy). Začátek v 9 hodin.

Hlavní body programu: Výplata dotace 1.D. chovatelům, kteří o ni požádali, uhrazení členských příspěvků na rok 2020 (připomínáme, že členský příspěvek na člena byl Republikovým výborem zvýšen z částky 200 Kč na částku 300 Kč), uhrazení všech nákladů na léčení včelstev - podzim 2018, jaro a léto 2019, objednávka formidolu, příp. přípravku VaroMed na r. 2020.

Účast nutná!

Pokud se zcela výjimečně z velmi vážného důvodu nebudete moci schůze zúčastnit, neopomeňte vybavit důvěryhodnou osobu řádně vyplněnou plnou mocí (na předepsaném formuláři z časopisu Včelařství č. 8/2019, viz též http://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/plna-moc-dotace-1-d-2019.pdf). V případě nevyzvednutí dotace 1.D. hrozí nebezpečí jejího vrácení.

Výdej léčiva pro léčitele na podzimní léčení

Výdej léčiva pro léčitele proběhne ve středu 9.10.2019 v 15:30 v přízemí Domova mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa.

Žádost o dotaci 1.D a případné potvrzení o umístění včelstve v obvodu jiné ZO (mimo ZO Česká Lípa)
- vše potřebné k řádnému vyplnění žádosti najdete ve vnitřní příloze Včelařství č. 8/2019.
- žádost o dotaci a potvrzení o registraci je potřeba odevzdat a to:    
a)      dne 11. 9. 2019 od 18:00 do 19:00 hodin, Domov mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa, internát vedle Střední průmyslové školy, 3. poschodí,  
b)      odevzdáním důvěrníkovi do 10. 9. 2019. Včelařští důvěrníci předají shromážděné a zkontrolované žádosti 11.9.2019.  
c)      vhodit do schránky „Včelaři“ ve vestibulu Domova mládeže, Havlíčkova 443, ČL do 16.9.2019
Není-li „Žádost“ včetně „Čestného prohlášení“ řádně vyplněna a doručena ve stanovené lhůtě do 16. 9. 2019 dotace se neposkytne! Odeslání hlášení o počtu včelstev a o umístění stanovišť na ČMSCH - Hradištko si zajistí každý včelař sám (nepřikládá se k žádosti 1.D). 
Formuláře najdete na http://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html#formulareD 

Červnová schůze ZO  

Ve středu 10.7.2019 se nebude vyjímečně konat schůze výboru ZO. Příští schůze výboru ZO bude až v srpnu 14.8.2019 v 16:30.

 Aktiv OO Česká Lípa

Okresní organizace Česká Lípa spolu s KKV Libereckého kraje na své výborové schůzi rozhodla o pořádání aktivu k široké diskuzi o stavu, dění a budoucnosti našeho svazu s nutnou diskuzí o stanovách. Aktiv proběhne v sobotu dne 29. června 2019 od 10:00 hodin v Kulturním domě Cvikov. Více informací najdete v pozvánce.

 KURZ PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE

Základní organizace ČSV Česká Lípa organizuje ve spolupráci se vzdělávací společností CLU3V z.s. kurz pro začínající včelaře o rozsahu 15 hod. Více informací najdete zde

 

DEN OTEVŘENÝCH ÚLŮ

19.5.2019 od 8:00 do 18:00 v Kravařích u př. Fikara bude patřit Dnu otevřených úlů. Akce, kterou pořádá Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., po vzoru rakouských včelařů, tak oslaví Mezinárodní den včel společně se zájemci o včelaření z řad široké veřejnosti. Veškeré informace jsou na www.otevreneuly.cz a stránkách obce Kravaře.

Výdej léčiva

Výdej Vámi objednaného formidolu a přípravku VarroMed proběhne v úterý 30.4.2019 na rampě u Kulturního domu Crystal v České Lípě v době od 16:30 do 18:30 hodin. Pokud se nebudete moci dostavit osobně, vyšlete zodpovědného náhradníka. Termín odběru, prosím, dodržte. Úhrady budou započteny do závěrečného vyúčtování, které chovatelé obdrží při členské schůzi v listopadu 2019.

Výroční členská schůze ZO ČSV Česká Lípa

V sobotu  9. března 2019 od 9:00 proběhne výroční schůze ZO ČSV Česká Lípa v Domově mládeže v České Lípě (Havlíčkova 443, Česká Lípa).

Včelaření s Optimalizovaným plodištěm - speciál 

Neděle 10. února 2019 v 9:00 až cca 16:00, kurz včelaření s optimalizovaným plodištěm "od A do Z", přednáší Miroslav Sedláček z Bučovic
Základní témata :
- základní metodiky kombinovaného včelaření
- jejich celoroční průběh
- přednosti a nevýhody kombinovaného včelaření (drtivě převažují výhody)
- podrobný celoroční průběh prací v METODICE OPTIMALIZOVANÉHO PLODIŠTĚ

 Místo  konání  Restaurace Vlčetín, Vlčetín 43, 46343 Český Dub, Liberec. Více o  akci a přihlášky zde.

Sběr měli
Na přelomu roku bude probíhat sběr měli pro povinné vyšetření měli na přítomnost varroázy (hrazeno) a příp. také na k vyšetření na moru včelího plodu (hradí včelař).

Před Vánočními svátky by mělo dojít k vyčištění podložek.  Asi za měsíc se provede sběr měli z úlů a měl se nechá při pokojové teplotě vyschnout.
Odevzdání měli proběhne  ve středu 30. 1. 2019 v Domově mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa od 16:00  do 17:00

Měl z celého stanoviště pro vyšetření na varroázu se odevzdává v kelímku (např. od jogurtu), který je  zakryt prodyšnou látkou (např. punčocha). Kelímek se označí jménem včelaře, jeho registračním číslem, reg. číslem stanoviště a počtem včelstev, od kterých byla vybrána měl. 

Včelaři, kteří budou provádět vyšetření měli na mor včelího plodu na vlastní žádost (např. kočují, či z jiných důvodů přesouvají včelstva mezi hranicemi obce), tak kelímek označí "také MOR". Do jednoho kelímku je možné shrnout měl pouze z jednoho stanoviště  a nejvýše od 25 včelstev! 

Školení léčitelů

Školení léčitelů proběhne 18.1.2019 v 16:00 v jídelně Domova mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa. Školení povede přítel Ing. Titěra. 

Členská schůze ZO ČSV Česká Lípa
Členská schůze ZO ČSV Česká Lípa, která se koná v sobotu 24.11.2018 v jídelně Domova mládeže Česká Lípa, Havlíčkova 443 (internát Střední průmyslové školy). Začátek v 8 hodin.

Hlavní body programu:
Výplata dotace 1.D., uhrazení členských příspěvků na rok 2019, uhrazení všech nákladů na léčení včelstev - podzim 2017, jaro a léto 2018, objednávka formidolu a VarroMedu (pokud bude dotován) na r. 2019.

Účast nutná!

Pokud se zcela vyjímečně z velmi vážného důvodu nebudete moci schůze zúčastnit, neopomeňte vybavit důvěryhodnou osobu řádně vyplněnou plnou mocí k převzetí dotace. Nevyzvednutá dotace 1.D. bude vrácena.

Doporučený způsob letního léčení včelstev

V současné době se doporučuje provést letní přeléčení včelstev dvojí aplikací Formidolu a to hned po sobě. To znamená, po ukončení prvního přeléčení (dodržujte dávkování podle návodu), provést hned další přeléčení (dávkování opět podle návodu). Tímto postupem by se měla prodloužit doba přeléčení.

Další léčení by mělo proběhnout v září. 

Varroáza 2017 - mimořádná veterinární opatření
Na úřední desce SVS bylo 23. 3. 2017 vyvěšeno Nařízení státní veterinární správy k mimořádným veterinárním opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel https://www.svscr.cz/uredni-deska/.
Nařízení MVO varroáza 2017 Č. j. SVS/2017/005393-G je zde.
Další informace jsou na stránkách Českého svazu včelařů z.s. zde.

Soutěž Zlatá včela

Zástupce včelařského kroužku mládeže Včelaříci Petr Grušpíer se umístil na krásném 16. místě celostátní soutěže  Zlatá včela 2016. Gratulujeme. Více. vcelarici-kravare

Dokumentace k vyvíječe aerosolu

V sekci dokumenty je k dispozici technologický postup ošetření včelstev proti roztoči aerosolem pomocí vyvíječe aerosolu VAT-1a  - http://vcelaricl.cz/dokumenty/technologickypostupaeorosol.pdf

 

 


Copyright © 2010 – 2024, Ing. Petr Vopalecký, DiS. http://www.petr-vopalecky.xf.cz/ Všechna práva vyhrazena.

Validní XHTML 1.0 kód Validní CSS kód Hodnocení SEO Optimalizováno pro Firefox