Úvodní obrázek včelařů z České Lípy

HISTORIE

Žádost o dotaci 1.D a případné potvrzení o umístění včelstve v obvodu jiné ZO (mimo ZO Česká Lípa)
- vše potřebné k řádnému vyplnění žádosti najdete ve vnitřní příloze Včelařství č. 8/2019.
- žádost o dotaci a potvrzení o registraci je potřeba odevzdat a to:    
a)      dne 11. 9. 2019 od 18:00 do 19:00 hodin, Domov mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa, internát vedle Střední průmyslové školy, 3. poschodí,  
b)      odevzdáním důvěrníkovi do 10. 9. 2019. Včelařští důvěrníci předají shromážděné a zkontrolované žádosti 11.9.2019.  
c)      vhodit do schránky „Včelaři“ ve vestibulu Domova mládeže, Havlíčkova 443, ČL do 16.9.2019
Není-li „Žádost“ včetně „Čestného prohlášení“ řádně vyplněna a doručena ve stanovené lhůtě do 16. 9. 2019 dotace se neposkytne! Odeslání hlášení o počtu včelstev a o umístění stanovišť na ČMSCH - Hradištko si zajistí každý včelař sám (nepřikládá se k žádosti 1.D). 
Formuláře najdete na http://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html#formulareD 

Červnová schůze ZO  

Ve středu 10.7.2019 se nebude vyjímečně konat schůze výboru ZO. Příští schůze výboru ZO bude až v srpnu 14.8.2019 v 16:30.

 Aktiv OO Česká Lípa

Okresní organizace Česká Lípa spolu s KKV Libereckého kraje na své výborové schůzi rozhodla o pořádání aktivu k široké diskuzi o stavu, dění a budoucnosti našeho svazu s nutnou diskuzí o stanovách. Aktiv proběhne v sobotu dne 29. června 2019 od 10:00 hodin v Kulturním domě Cvikov. Více informací najdete v pozvánce.

 KURZ PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE

Základní organizace ČSV Česká Lípa organizuje ve spolupráci se vzdělávací společností CLU3V z.s. kurz pro začínající včelaře o rozsahu 15 hod. Více informací najdete zde

 

DEN OTEVŘENÝCH ÚLŮ

19.5.2019 od 8:00 do 18:00 v Kravařích u př. Fikara bude patřit Dnu otevřených úlů. Akce, kterou pořádá Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., po vzoru rakouských včelařů, tak oslaví Mezinárodní den včel společně se zájemci o včelaření z řad široké veřejnosti. Veškeré informace jsou na www.otevreneuly.cz a stránkách obce Kravaře.

Výdej léčiva

Výdej Vámi objednaného formidolu a přípravku VarroMed proběhne v úterý 30.4.2019 na rampě u Kulturního domu Crystal v České Lípě v době od 16:30 do 18:30 hodin. Pokud se nebudete moci dostavit osobně, vyšlete zodpovědného náhradníka. Termín odběru, prosím, dodržte. Úhrady budou započteny do závěrečného vyúčtování, které chovatelé obdrží při členské schůzi v listopadu 2019.

Výroční členská schůze ZO ČSV Česká Lípa

V sobotu  9. března 2019 od 9:00 proběhne výroční schůze ZO ČSV Česká Lípa v Domově mládeže v České Lípě (Havlíčkova 443, Česká Lípa).

Včelaření s Optimalizovaným plodištěm - speciál 

Neděle 10. února 2019 v 9:00 až cca 16:00, kurz včelaření s optimalizovaným plodištěm "od A do Z", přednáší Miroslav Sedláček z Bučovic
Základní témata :
- základní metodiky kombinovaného včelaření
- jejich celoroční průběh
- přednosti a nevýhody kombinovaného včelaření (drtivě převažují výhody)
- podrobný celoroční průběh prací v METODICE OPTIMALIZOVANÉHO PLODIŠTĚ

 Místo  konání  Restaurace Vlčetín, Vlčetín 43, 46343 Český Dub, Liberec. Více o  akci a přihlášky zde.

Sběr měli
Na přelomu roku bude probíhat sběr měli pro povinné vyšetření měli na přítomnost varroázy (hrazeno) a příp. také na k vyšetření na moru včelího plodu (hradí včelař).

Před Vánočními svátky by mělo dojít k vyčištění podložek.  Asi za měsíc se provede sběr měli z úlů a měl se nechá při pokojové teplotě vyschnout.
Odevzdání měli proběhne  ve středu 30. 1. 2019 v Domově mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa od 16:00  do 17:00

Měl z celého stanoviště pro vyšetření na varroázu se odevzdává v kelímku (např. od jogurtu), který je  zakryt prodyšnou látkou (např. punčocha). Kelímek se označí jménem včelaře, jeho registračním číslem, reg. číslem stanoviště a počtem včelstev, od kterých byla vybrána měl. 

Včelaři, kteří budou provádět vyšetření měli na mor včelího plodu na vlastní žádost (např. kočují, či z jiných důvodů přesouvají včelstva mezi hranicemi obce), tak kelímek označí "také MOR". Do jednoho kelímku je možné shrnout měl pouze z jednoho stanoviště  a nejvýše od 25 včelstev! 

Školení léčitelů

Školení léčitelů proběhne 18.1.2019 v 16:00 v jídelně Domova mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa. Školení povede přítel Ing. Titěra. 

Členská schůze ZO ČSV Česká Lípa
Členská schůze ZO ČSV Česká Lípa, která se koná v sobotu 24.11.2018 v jídelně Domova mládeže Česká Lípa, Havlíčkova 443 (internát Střední průmyslové školy). Začátek v 8 hodin.

Hlavní body programu:
Výplata dotace 1.D., uhrazení členských příspěvků na rok 2019, uhrazení všech nákladů na léčení včelstev - podzim 2017, jaro a léto 2018, objednávka formidolu a VarroMedu (pokud bude dotován) na r. 2019.

Účast nutná!

Pokud se zcela vyjímečně z velmi vážného důvodu nebudete moci schůze zúčastnit, neopomeňte vybavit důvěryhodnou osobu řádně vyplněnou plnou mocí k převzetí dotace. Nevyzvednutá dotace 1.D. bude vrácena.

 

Dodatečný výdej Formidolu

Pokud budete potřebovat odebrat další Formidolové desky na letní léčení, kontaktujte prosím př. Fikara.

Doporučený způsob letního léčení včelstev

V současné době se doporučuje provést letní přeléčení včelstev dvojí aplikací Formidolu a to hned po sobě. To znamená, po ukončení prvního přeléčení (dodržujte dávkování podle návodu), provést hned další přeléčení (dávkování opět podle návodu). Tímto postupem by se měla prodloužit doba přeléčení.

Další léčení by mělo proběhnout v září. 

 

 Žádost o dotaci 1.D a potvrzení o registraci
- vše potřebné k řádnému vyplnění žádosti najdete ve vnitřní příloze Včelařství č. 8/2018.
- žádost o dotaci a potvrzení o registraci je potřeba odevzdat a to:    
a)      dne 12. 9. 2018 od 17:30 hodin, Domov mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa, internát vedle Střední průmyslové školy, 3. poschodí,  
b)      odevzdáním důvěrníkovi do 12. 9. 2018. Včelařští důvěrníci předají shromážděné a zkontrolované žádosti do 14.9.2018.  
c)      vhodit do schránky „Včelaři“ ve vestibulu Domova mládeže, Havlíčkova 443, ČL do 12.9.2018
Není-li „Žádost“ včetně „Čestného prohlášení“ řádně vyplněna a doručena ve stanovené lhůtě do 12. 9. 2018 dotace se neposkytne!
Formuláře najdete na http://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html#formulareD 

Výdej formidolu a objednání VarroMed

Výdej objednaného formidolu proběhne ve středu 11.4.2018 v 16:30 ve vestibulu Domova mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa. Pokud se nebudete moci dostavit osobně, vyšlete zodpovědného náhradníka.

Současně bude možné objednat nový přípravek na léčení VarroMed (viz. Včelařství 4/2018). Cena je 180Kč za láhev.

Petice

V současné době probíhá podpisová akce, která reaguje na nejnovější vývoj v jednání s Ministerstvem zemědělství. Petice žádá Ministerstvo zemědělství, aby:
1. ustoupilo od nedávno zavedené praxe, která zveřejňuje ve volně přístupné mapové aplikaci MZe – Veřejný registr půdy LPIS – umístění soukromých stanovišť včelstev z celé ČR včetně informací o jejich majiteli,
2. urychleně iniciovalo změnu rostlinolékařského zákona, která nařídí subjektům aplikujícím chemické postřiky informovat včelaře o naprosto konkrétní aplikaci plánovaného postřiku a to zásadně v reálném čase.

Více na http://dolinek.cz/petice/vcelarska-petice.pdfhttp://dolinek.cz/petice/podpisovy-arch.pdf .

Pokud se budete chtít připojit k této petici, tak můžete. Podpisové archy budou dostupné  11.4.2018 od 16:30 do 17:30 v Domově mládeže, Havlíčkova 433, Česká Lípa.

Výdej VarroMedu

Výdej objednaného léčebného prostředku VarroMed proběhne ve středu 9.5.2018 v přízemí Domova mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa, od 17:00 do 17:30 hodin. Léčivo uhradíte na místě při jeho odběru. Dotovaná cena 1 láhve je 180 Kč. Uvítáme, když v rámci urychlení výdeje budete mít částku připravenou bez nutnosti vracet Vám. Nebudete-li se moci ve výjimečném případě dostavit osobně, vyšlete spolehlivého zástupce.

Dotace Libereckého kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo vyhlášení dalšího kola příjmu žádostí o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.3 Podpora včelařství. Žádosti je možné předkládat od 30. dubna 2018 do 25. května 2018. Veškeré informace jsou k dispozici pod tímto odkazem:  https://dotace.kraj-lbc.cz/8-3-Podpora-vcelarstvi-r673223.htm

 

Přednáška - ošetřování včelstev během roku - Miroslav Zelený
Přednáška se koná ve školní jídelně ZŠ Vojanov (Vojanov 178/12, Děčín 8) 24.3.2018 od 14:00.
Pan Zelený se stará přibližně o 300 včelstev na Přibyslavsku a v okolí Nového Města nad Metují.
Více se o jeho včelařském provozu můžete dozvědět na stránkách www.apifarm.cz


Školení-kurzy pro včelaře

Na Liberecku proběhne počátkem roku několik zajímavých akcí, kurzů a přednášek. Podrobnosti naleznete na stránkách http://www.kurzy-pro-vcelare.cz/

 

Liberecká včelařská škola
Včelařské kurzy pro začínající i pokročilé včelaře - Liberecká včelařská škola.
Více podrobností naleznete na stránkách www.kurzy-pro-vcelare.cz.

kurzy

Na  přednášky
•         v Lednu (Kombinované včelaření) a
•         v Dubnu (Rojení...)
se podařilo zajistit přítele Miroslava Sedláčka z Bučovic. 

 

 

Setkání včelařů - Neugersdorf

7.4.2018 proběhne každoroční setkání včelařů v Neugersdorfu, tentokrát již podruhé s účastí včelařů z České republiky. Přednášky jsou simultánně tlumočeny do Češtiny. Více na:   http://www.kurzy-pro-vcelare.cz/index.php/kurzy/70-7-4-2018-6-hornoluzicky-vcelarsky-den-neugersdorf-nemecko

 

Schůze ZO Česká Lípa
Další schůze ZO Česká Lípa bude 12.12.2017 od 17:00 

 

Program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2017

Město Česká Lípa poskytlo v rámci Dotačního programu města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2017 dotaci následujícím včelařům:     

 • Jan Gerža
 • Lubomír Kouba
 • Pavel Pazourek
 • Marcel Lahučký
 • Zdeněk Šafránek
 • Monika Janáková
 • Josef Netolický
 • Josef Líbal
 • Žaneta Kalendová
 • Kamil Šrubař
 • Jan Hladonik
 • Martina Krutinová
 

 Varroáza 2017 - mimořádná veterinární opatření
Na úřední desce SVS bylo 23. 3. 2017 vyvěšeno Nařízení státní veterinární správy k mimořádným veterinárním opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel https://www.svscr.cz/uredni-deska/.
Nařízení MVO varroáza 2017 Č. j. SVS/2017/005393-G je zde.
Další informace jsou na stránkách Českého svazu včelařů z.s. zde.

Výroční členská schůze ZO ČSV Česká Lípa

V sobotu  10. března 2016 od 9:00 proběhne výroční schůze ZO ČSV Česká Lípa v Domově mládeže v České Lípě (Havlíčkova 443, Česká Lípa). Asi od 11:30 bude následovat přednáška Mirka Fikara Ošetřování včelstev v průběhu kalendářního roku, která je určená zejména pro nové a začínající včelaře.

Přednáška "Chov zdravých včelstev?"

V sobotu 24. 2.2018 od 9:00 proběhne přednáška "Chov zdravých včelstev?" - Ing. Jan Jindra. Přednáška proběhne v restauraci Ráče (U čápa) Račice. Vstupné 80,-

 

Přednáška Cvikov - Ing. Dalibor Titěra

V pátek 19.1.2018 od 17:00 do 19:00 se koná v Kulturním domě ve Cvikově přednáška na téma zdraví včel a léčení včel. Přednášející Ing. Dalibor Titěra. Přednáška je zaměřena na léčitele jednotlivých ZO. Kapacita sálu je dostatečná a proto se mohou zúčastnit i ostatní zájemci.

Při vstupu se každý musí zapsat na seznam s uvedením reg. čísla chovatele. každý dostane zároveň lístek, který musí ve všech kolonkách vyplnit, pokud bude chtít průkaz léčitele na období 2018 -2020.

Kdo neodevzdá lístek s identifikací, nedostane průkaz!

Adresa Kulturního domu: Žitavská 132, Cvikov II. Je to roh Žitavské a Ústavní. vstup do prvního patra do sálu je vchodem do infocentra

 

Sběr měli
Na přelomu roku bude probíhat sběr měli pro povinné vyšetření měli na přítomnost varroázy (hrazeno) a příp. také na k vyšetření na moru včelího plodu (hradí včelař).
Před Vánočními svátky by mělo dojít k vyčištění podložek.  Asi za měsíc se provede sběr měli z úlů a měl se nechá při pokojové teplotě vyschnout.


Odevzdání měli proběhne  ve středu 31. 1. 2018 v Domově mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa od 16:00  do 17:00

Měl z celého stanoviště pro vyšetření na varroázu se odevzdává v kelímku (např. od jogurtu), který je  zakryt prodyšnou látkou (např. punčocha). Kelímek se označí jménem včelaře, jeho registračním číslem, reg. číslem stanoviště a počtem včelstev, od kterých byla vybrána měl. 

Včelaři, kteří budou provádět vyšetření měli na mor včelího plodu na vlastní žádost (např. kočují, či z jiných důvodů přesouvají včelstva mezi hranicemi obce), tak kelímek označí "také MOR". Zde je hranice max 25 včelstev pro shrnutí měli do jednoho kelímku! 

Členská schůze ZO ČSV Česká Lípa
Členská schůze ZO ČSV Česká Lípa, která se koná v neděli 19.11.2017 v jídelně Domova mládeže Česká Lípa, Havlíčkova 443 (internát Střední průmyslové školy). Začátek v 9 hodin.

Hlavní body programu:
Výplata dotace 1.D., uhrazení členských příspěvků na rok 2018, uhrazení všech nákladů na léčení včelstev - podzim 2016, jaro a léto 2017, objednávka formidolu na r. 2018.

Účast nutná!

Pokud se zcela vyjímečně z velmi vážného důvodu nebudete moci schůze zúčastnit, neopomeňte vybavit důvěryhodnou osobu řádně vyplněnou plnou mocí (na předepsaném formuláři z časopisu Včelařství č. 8/2017). V případě nevyzvednutí dotace 1.D. hrozí nebezpečí jejího vrácení.

Pozvánka na seminář

Pozvánka na seminář Asociace profesionálních včelařů na téma "Současné problémy profesionálního včelařství" pořádané 9.-10.11.2017 v Praze -   pozvánka a přihláška

11.11.2017 přednáška přítele MVDr. Zdeňka Klímy na téma "Včelí produkty a jejich účinky na lidské zdraví"
Přednáška proběhne od 14:00 do 17:00 v KD Stvolínky (obecní sál).
Bližší informace o přednášce můžete získat u přítele Václava Dobrovolného.

přednáška 

Dotace Libereckého kraje

Bylo vyhlášeno dotační řízení Libereckého kraje na podporu včelaření. Podrobnosti na: http://dotace.kraj-lbc.cz/83-Podpora-vcelarstvi-r388856.htm

 

Letní přeléčení

Pro vybrané obce Kozly a Sosnová, je nařízeno Českou veterinární správou letní přeléčení. Dotčení včelaři jsou povinni vést o tom léčebné listy. Tyto léčebné listy předají v září výboru ZO.  

Letošní vyšetření zdravotního stavu včelstev

Článek na stránkách Parlamentní listy o výsledcích letošního vyšetření varoázy www.parlamentnilisty.cz.Interaktivní mapa - Mapové výstupy ohnisek a ochranných-pásem - informace o nařízených jarních a letních léčení, ochranná pásma včelího moru ap.

 

23.9.2017  návštěva  Včelí farmy Cihlářovi  - http://med-cihlarovi.cz.
Předpokládaný odjezd  je v 7:30 autobusem z parkoviště od zimního stadionu v České Lípě (za Kauflandem). 
Předpokládané náklady na dopravu a platbu za exkurzi jsou do 500 Kč, za předpokladu naplnění celé kapacity autobusu t.j. 50 míst.
Vzhledem k takto omezenému počtu míst, je nutné si včas rezervovat místo a to nejpozději do 15.9.2017.
Rezervaci míst zajišťuje přítel Václav Dobrovolný  (email: info@vcelarstvi-dobrovolny.cz ). U něj můžete také získat další informace o zájezdu.

Exkurze září 2017

Žádost o dotaci 1.D a potvrzení o registraci
- vše potřebné k řádnému vyplnění žádosti najdete ve vnitřní příloze Včelařství č. 8/2017. Příslušný formulář žádosti se nazývá Příloha k žádosti dotačního programu 1.D. Podpora včelařství (žádost včelaře). Společně s žádostí je potřeba odevzdat i POTVRZENÍ O REGISTRACI V ÚSTŘEDNÍ EVIDENCI ( pro ČMSCH).
- žádost o dotaci a potvrzení o registraci je potřeba odevzdat do 13.9.2017 a to:    
a)      Na schůze výboru ZO dne 13. 9. 2017, 18 hodin, Domov mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa, internát vedle Střední průmyslové školy, 3. poschodí,  
b)      odevzdáním důvěrníkovi do 13. 9. 2017. Včelařští důvěrníci předají shromážděné a zkontrolované žádosti do 15.9.2017.  
c)      vhodit do schránky „Včelaři“ ve vestibulu Domova mládeže, Havlíčkova 443, ČL do 13.9.2017
- POTVRZENÍ O REGISTRACI V ÚSTŘEDNÍ EVIDENCI ČMSCH odevzdávají všichni (i ti kdo nebudou žádat o dotaci 1.D). Potvrzení bude odesláno hromadně ZO.
Není-li „Žádost“ včetně „Čestného prohlášení“ řádně vyplněna a doručena ve stanovené lhůtě do 13. 9. 2017 dotace se neposkytne!
Formuláře najdete na http://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html#formulareD 

 

V Liběchově bude 9.9. od 10-14hod vyjímečně otevřený Rašínův včelín

Pozvánka Liběchov 9.9.2017

 

 

Formidolové desky na letní léčení
 
Objednané formidolové desky si včelaři mohou vyzvednout na schůzi ZO ČSV v Domově mládeže, a to 10.5.2017 nebo 14.6.2017 od 18:00 do 19:00.
Nevyzvednuté formidolové desky budou po 14.6.2017 postoupeny dalším včelařům.

Dotace Česká Lípa

Město Česká Lípa vyhlásilo dotační program pro oblast životního prostředí v roce 2017 v oblasti včelařství a chovatelství (chovatelské činnosti za účasti dětí, mládeže a veřejnosti, podpora začínajících včelařů, prevence onemocnění a obnova uhynulých včelstev). Žadatel o dotaci musí mít sídlo podnikání v České Lípě nebo projekt musí být realizován na území České Lípy nebo pro občany České Lípy. Více informací http://mucl.cz/.

Program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016

Město Česká Lípa poskytlo v rámci Dotačního programu města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016 dotaci Základní organizaci ČSV Česká Lípa 

Přednáška př. M. Havelky

Př. M. Havelka je pozván do České Lípy na  18. 3. 2017. Přednáška na téma Chov velmi silných včelstev, přirozený chov matek, ošetřování včelstev během sezóny, rozsah 9:00 – 15:00 hod, restaurace "Na Pláži", Hradčany 467, Ralsko.

Pozvánka na přednášku

 

Výroční členská schůze ZO Česká Lípa

Výroční členská schůze ZO Česká Lípa proběhne 11.3.2017 od 9:00 v Domově mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa. 

Přednáška př. Sedláčka

18.2.2017 od 9:00 do 12:00 proběhne přednáška př. Sedláčka (učitele včelařství). Místo konání: Kulturní dům SEVER ve Cvikově, Ústavní ulice (vchod je z Žitavské ulice - Infocentrum), 1. patro. Téma přednášky: léčebné ošetřování včelstev během roku, preventivní předjarní nátěr včelího plodu a jeho metody pro tlumení Varroa destructor, silná včelstva v důsledku preventivních opatření včelstev

Sběr měli

Sběr měli proběhne 26.1.2017 od 16:00 do 17:00 a 27.1.2017 od 10:00 do 11:00 ve vestibulu Domova mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa. Další termín nebude! 

Přednáška př. Sedláčka

18.2.2017 od 9:00 proběhne přednáška př. Sedláčka ve Cvikově – jarní přeléčení, preventivní nátěr plodu, povídání o včelách.

  

"Kauza plemenářský zákon"

V prosinci 2016 projednávala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh plemenářského zákona (zákon č. 154/2000 Sb., tisk 616/0), který obsahoval pozměňovací návrh poslance Ing. Čiháka, který by de facto nařizoval používat k plemenitbě jen kraňské plemeno včely medonosné. Více informací k tomuto tématu naleznete:

PSNV-Čistota plemene aneb včelí holocaust?

PSNV- e-věstníky - tomuto tématu se věnuje především věstník e-vestnik-2016-17.pdf a e-věstník 2/2017

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Cistota-plemene-aneb-Vceli-holocaust-465930

http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-preslicka-a-viktor-svantner-cistota-plemene-aneb-vceli-holocaust

 

Přednáška př. Peroutky 14.1. 2017 "Nemoci včel a neformální povídání o včelách" ve Cvikově je zrušená z důvodu nemoci

 

Pozvánka na kurz

Moderní způsob vedení včelstev (v předjaří). Termín konání: 14.1.2017 od 8:30  do 16:30  hod (prezentace od 8:00). Místo: v učebně spolku Education for Eployement o.s. - Budovcova 938/7, Liberec ( U Jedličkova ústavu).  

Stručný  obsah: Vyzimování, předjaří, odběru měli, čtení z měli jak o síle včelstva, tak o varroáze, ošetřování proti varroáze na základě výsledků z měli, nové pojetí rozdělení úlu a pravidla života včel v něm, oprášíme pojem včela a teplo, jarní buzení včelstev?Podněcování zda, jak a kdy, doplňování vody. Jarní prohlídka – co zjišťovat. Proč velmi brzo nasadit mřížku a za jakých podmínek a s jakým cílem.

Více  podrobností: http://kurzy-pro-vcelare.cz

 

Přednáška vytvoření a chov silných včelstev 

Vytvoření a chov velmi silných včelstev jako předpoklad vyšších výnosů. Přednášející: Milan Havelka Sobota 12.11.2016 od 9:00, 8. ZŠ v Litoměřicích, Ladova 5 Litoměřice Pořadatel: ZO ČSV Litoměřice Členská schůze, vyúčtování a výplata dotací 1.D.V sobotu 19.11.2016 od 8:00, se v Domově mládeže (Havlíčkova 443, Česká Lípa) bude konat členská schůze ZO Česká Lípa. Na schůzi proběhne vyúčtování a výplata dotace 1.D. V případě, že se nebudete moci zúčastnit, je nutné pověřit jinou osobu převzetím finančních prostředků dotace 1.D., a to na základě plné moci. Plná moc musí mít řádně vyplněné údaje žadatele a zplnomocněnce (včetně podpisu stvrzujícím přijetí plné moci).  

Výdej léčiva

Výdej léčiva léčitelům na podzimní tlumení varoázy proběhne 19.10.2016 od 17 do 18 hodin v přízemí Domova mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa.

 Žádost o dotaci 1.D a potvrzení o registraci

- vše potřebné k řádnému vyplnění žádosti najdete ve vnitřní příloze Včelařství č. 8/2016. Příslušný formulář žádosti se nazývá Příloha k žádosti dotačního programu 1.D. Podpora včelařství (žádost včelaře). Společně s žádostí je potřeba odevzdat i POTVRZENÍ O REGISTRACI V ÚSTŘEDNÍ EVIDENCI ( pro ČMSCH).
- žádost o dotaci a potvrzení o registraci je potřeba odevzdat do 14.9.2016 a to:  
   a)      Na schůze výboru ZO dne 14. 9. 2016, 18 hodin, Domov mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa, internát vedle Střední průmyslové školy, 3. poschodí,
   b)      odevzdání důvěrníkovi do 14. 9. 2016. Včelařští důvěrníci předají shromážděné a zkontrolované žádosti členovi výboru do 16.9.2016.
   c)      vhodit do schránky „Včelaři“ ve vestibulu Domova mládeže, Havlíčkova 443, ČL

Ti, kdo nebudou žádat o dotaci 1.D, odevzdají také výboru ZO v termínu do 14.9.2016 POTVRZENÍ O REGISTRACI V ÚSTŘEDNÍ EVIDENCI (pro ČMSCH).

Není-li „Žádost“ včetně „Čestného prohlášení“ řádně vyplněna a doručena ve stanovené lhůtě do 14. 9. 2016 dotace se neposkytne!

 Formuláře najdete na http://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html#formulareD

 

Hlášení pro ČMSCH

V současné době přichází včelařům dopis z Českomoravského svazu chovatelů (z Hradištka) s podklady pro hlášení počtu včelstev.
Žádáme včelaře, aby toto hlášení neposílali zpět do ČMSCH.
Vyplněné hlášení pro ČMSCH se odevzdá společně s žádostí o dotaci 1D na ZO Česká Lípa začátkem září. Následné odeslání hlášení ČMSCH zajistí ZO Česká Lípa hromadně.
Stejně tak učiní i včelaři, kteří nežádají o dotaci 1D, z důvodu povinného sledování aktuálního počtu včelstev (pro nastavení příspěvků na následující rok).

 

Dodatečný výdej formidolových desek

Dodatečný výdej formidolových desek proběhne 20.7.2016 od 18 hod. v Domově mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa, kancelář ve 3. poschodí. Výzva je určena všem včelařům, kteří mají o formidol zájem. Od těch včelařů, kteří si formidol objednali a neodeberou jej, bude výbor ZO požadovat uhrazení, pokud se jej nepodaří vydat zájemcům.

 

Mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření moru včelího plodu v Libereckém kraji - duben 2016

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření moru včelího plodu v Libereckém kraji.

 

Tisková zpráva České veterinární správy

Tisková zpráva - Varroázy je letos v ČR méně

 

  Soutěž Zlatá včela

Zástupce včelařského kroužku mládeže Včelaříci Petr Grušpíer se umístil na krásném 16. místě celostátní soutěže  Zlatá včela 2016. Gratulujeme. Více. vcelarici-kravare

Výdej formidolových desek

Ve středu dne 22.6.2016 v době od 15 do 17 hodin na rampě u kulturního domu Crystal Česká Lípa, proběhne výdej objednaných formidolových desek.
Uhrazení desek proběhne tradičně při výplatě dotace 1.D. v listopadu 2016.
Neodebrané formidolové desky, budou nabídnuty dalším zájemcům z řad včelařů, ihned po základní výdejní době, tj. od 17:01 hodin.

 

 Muzejní noc

11.6.2016 proběhne v České Lípě XIII. Muzejní noc, téma „Byl jednou jeden král…“, které se zúčastní př. Fikar s ukázkami včelaření a včelařských výrobků

 Den včely 11.6.2016

Pozvánka na den včely 11.6.2016 který se koná v Ekocentru Oldřichov v Hájích.

 Přednáška a následný praktický kurz Mgr. Jiřího Danihlíka - Zvládání varroázy

Pozvánka na přednášku v sobotu 30. 4. 2016 od 9:00 v sále kulturního domu v Ludvíkovicích č.p. 1 a následný praktický kurz Mgr. Jiřího Danihlíka, zabývajícího se výzkumem včelích nemocí, imunity včel a varroatolerancí. 

Téma přednášky Zvládání varroázy a téma praktického kurzu Racionalizace včelaření. Přednáška i kurz je zaměřen především na varroázu. Během kurzu bude možné probrat mnoho praktických otázek, týkajících se léčení a prevence včelích chorob. K ukázce budou různé odpařovače kyseliny a další aplikátory léčiv. Po skončení přednášky bude následovat praktický kurz, který se v případě pěkného počasí bude konat na včelnici u pana Jirase v Ludvíkovicích č.p. 289, což je přibližně 1 km od kulturního domu. Pokud nebude  počasí přát, vše se odehraje v sále kulturního domu. Předpokládaný konec bude asi v 15:00.

 


Dotace města Česká Lípa

Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém zasedání schválilo dne 24. února 2016 dotační programy.
Termín k předkládání žádostí: 1. – 27. dubna 2016
Maximální výše dotace: 20 tis. Kč

Pro tento rok sjednotilo město Česká Lípa dotační programy, což přineslo několik změn oproti loňskému roku:

1. Žadatel: Žadatelem může být fyzická osoba s trvalým pobytem ve správním obvodu města Česká Lípa či právnická osoba se sídlem ve správním obvodu města Česká Lípa a vlastník nemovitosti ve správním obvodu města Česká Lípa. Žadatelem může být i fyzická či právnická osoba, nezisková organizace, spolek či sdružení, jehož projekt, aktivita nebo činnost je realizována na území města Česká Lípa vč. jeho částí a pro občany České Lípy.

2. Upravený okruh podprogramů na 3 podprogramy: žadatel i letos může předložit pouze jednu žádost do jednoho podprogramu.

3. Informace o podpoře městem Česká Lípa: Příjemce finanční podpory města je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaná aktivita byla podpořena městem Česká Lípa. Příjemce dotace si zvolí vhodnou formu informování veřejnosti - např. umístění banneru s logem města při podpořené aktivitě (pořízení fotografie), informování o finanční podpoře města a jejím přínosu pro žadatele na webových stránkách či sociálních sítích (doplněno fotografií) nebo v tisku. Doklad o splnění této povinnosti bude součástí vyúčtování dotace.

Další dokumenty:
DOTAČNÍ PROGRAM - OŽP
Žádost o dotaci, akce - životní prostředí
Žádost o dotaci, činnost - životní prostředí
Vyúčtování dotace - životní prostředí

 

Varroáza včel - mimořádná veterinární opatření 2016

Dne 15.3.2016 vyšlo NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - Č. j. SVS/2016/028458-G – mimořádné veterinární opatření.

Ústřední veterinární správa nařizuje předjarní, letní a podzimní preventivní ošetření včelstev za účelem tlumení a zamezení šíření varroázy včel. Dále zakazuje přemísťování včel a včelstev do doby provedení předjarního preventivního ošetření.

Předjarní ošetření musí být provedeno do 15.4.2016.

Konkrétní včelaři, kterých se to týká (7 včelařů),  budou informováni svými léčiteli o konkrétním způsobu ošetření a termínu léčení.

 

Jarní léčení včelstev a sběr informací o počtu přezimovaných včelstev

V nejbližších dnech bude probíhat léčení včelstev o počtu nad 2 roztoče na včelstvo. Budou vás kontaktovat léčitelé. Vyjděte jim, prosím, vstříc.

Dále proběhne sběr informací o počtu vyzimovaných včelstev. Včelařští důvěrníci předají tuto písemnou informaci za svěřený úsek, nejpozději 13.4. na schůzi výboru ZO.

Liberecký kraj vyhlásil granty pro včelaře

Na nové úly, včelstva, včelařské vybavení i opravy, rekonstrukce a stavby včelínů je možné opět žádat podporu z Dotačního fondu Libereckého kraje. 

Podmínky programu jsou zveřejněny již nyní, příjem žádostí bude ale možný až od 25. března do 22. dubna 2016.

Dotace jsou poskytovány až do 70 % způsobilých nákladů projektu ve výši od 7.500,00 Kč do 50.000,00 Kč.

Není možné žádat na vybavení na zpracování medu a vosku. Je možné požádat o financování výdajů hrazených od ledna 2016 do září 2017.

Kompletní podmínky dotačního programu jsou k dispozici na http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/dotace/2016/program-83-podpora-vcelarstvi

 

Nabidka školení přítele Mgr. Jiřího Danihlíka

ZO ČSV Děčín nabízí volnou kapacitu na školení přítele Mgr. Jiřího Danihlíka, které se uskuteční na přelomu zimy a jara 2016 (přesný termín ještě není stanoven).

Témata jsou následující:

Tématický okruh č. 1 - Zvládání moru včelího plodu

Tématická okruh č. 2 - Zvládání varroózy

Tématický okruh č. 3 - Včelaření v NN úlech

Tématický okruh č. 4 - Chov matek

Tématický okruh č. 5 - Imunita včel 

Více na http://www.mojevcely.eu/kurzy-a-prednasky

Pokud budete mít zájem o účast, kontaktujte přítelkyni Milenu Novákovou ( e-mailem  milena.novakova@outlook.cz nebo  telefonicky tel. 775 095 751) do 20.12.2015.

 

Dokumentace k vyvíječe aerosolu

V sekci dokumenty je k dispozici technologický postup ošetření včelstev proti roztoči aerosolem pomocí vyvíječe aerosolu VAT-1a  - http://vcelaricl.cz/dokumenty/technologickypostupaeorosol.pdf

 

 Včelí farma Smržov pořádá školení pro začínající a budoucí včelaře.

 školení včelařů

 http://vcelaricl.cz/dokumenty/kurzyzacvcelari.jpg

 

 Dotace z grantu Libereckého kraje

Včelaři žádající o dotaci z grantu Libereckého kraje přinesou vyplněný formulář (je součástí balíčku formulářů uveřejněného na webu) na výborovou schůzi dne 13.4.2016 (cca v 18 hodin, Domov mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa, 3. poschodí), kde jim bude léčení potvrzeno, příp. doplněna data, která neznají. Po tomto termínu bude získání potvrzení ztíženo (v nouzi volejte 732727999 nebo 775095751).

 

Přednáška z cyklu "Povídání o včelách 2016" 

Okresní výbor Česká Lípa ve spolupráci se Základní organizací Kamenický Šenov pořádá dne 8.4.2016 od 17:00 hod. v knihovně MÚ Kamenický Šenov (vchod do knihovny ze strany MÚ) Osvobození 471, 471 14 Kamenický Šenov v sále v 1. patře přednášku Ing. Dalibora Titěry, CSc z cyklu ,,Povídání o včelách 2016“.

Prosíme o nahlášení účastníků. Uzávěrka je ve čvrtek 7.4. do 9:00.

Nezapomeňte si vzít registrační číslo chovatele.

Pozvánka ve formátu PDF  

 

Přednáška Včelí produkty a jejich vliv na lidské zdraví

4.3.2016 proběhla přednáška Včelí produkty a jejich vliv na lidské zdraví RNDr. Václava Švamberka. Přednášku si vyslechlo 55 včelařů a to nejen z naší ZO, ale také ze sousedních ZO (Děčín, Mikulášovice, Lovosice, Cvikov, Nový Bor, Mimoň, Žandov, Doksy). 

Fotografie z přednášky Včelí produkty a jejich vliv na lidské zdraví

Výroční členská schůze

5.3.2016 proběhla výroční členská schůze, které se zůčastnilo 77 členů. 

 

10.2.2016 Schůze výboru ZO ČSV Česká Lípa 

 - V pátek 4. března 2016 od 17:00 proběhne v prostorách Domova mládeže v České Lípě (Havlíčkova 443, Česká Lípa) přednáška RNDr. Václava Švamberka (pořádané Spolkem pro rozvoj včelařství MÁJA a ve spolupráci s ZO ČSV Česká Lípa). Tématem školení bude  „Včelí produkty a jejich účinky na lidské zdraví“.

- V sobotu 5. března 2016 od 8:00 proběhne výroční schůze ZO ČSV Česká Lípa v Domově mládeže v České Lípě (Havlíčkova 443, Česká Lípa)

- Do konce února 2016 je nutné na obecní úřad odevzdat formulář Oznámení stanoviště včelstev (http://www.vcelarstvi.cz/files/pdf_2013/stanoviste-2013-01.pdf).

 

20.1.2016 Schůze výboru ZO ČSV Česká Lípa 

- výběr měli na vyšetření proběhne 26. 1. 2016 v době od 16:00 do 17:00 a 27. 1. 2016 od 10:00 do 11:00 ve vestibulu Domova mládeže v České Lípě (Havlíčkova 443, Česká Lípa). 

- včelaři, kteří provádí přesuny nebo prodeje svých včelstev, oddělků nebo matek mimo katastrální území obce, musí mít vyšetření měli na včelí mor (viz. Věstník Ministerstva zemědělství ČR, částka 2/2014 z prosince 2014 - ExM110 MOR VČELÍHO PLODU). Vyšetření si včelař hradí sám (cca 500 Kč/za směsný vzorek z max. 25 včelstev z jednoho stanoviště).

 - V pátek 4. března 2016 od 17:00 proběhne v prostorách Domova mládeže v České Lípě (Havlíčkova 443, Česká Lípa) přednáška RNDr. Václava Švamberka (pořádané Spolkem pro rozvoj včelařství MÁJA a ve spolupráci s ZO ČSV Česká Lípa). Tématem školení bude  „Včelí produkty a jejich účinky na lidské zdraví“.

- V sobotu 5. března 2016 od 8:00 proběhne výroční schůze ZO ČSV Česká Lípa v Domově mládeže v České Lípě (Havlíčkova 443, Česká Lípa)

- Do konce února 2016 je nutné na obecní úřad odevzdat formulář Oznámení stanoviště včelstev (http://www.vcelarstvi.cz/files/pdf_2013/stanoviste-2013-01.pdf).

 

 

Odběr vzorků zimní měli – zima 2015/2016

Sběr vzorků zimní měli proběhne dne 26.1.2016 od 16 do 17 hodin, náhradní termín je 27.1. 2016 od 10 do 11 hodin, vždy ve vestibulu Domova mládeže, Havlíčkova ul. 443, 470 01 Česká Lípa (internát Střední průmyslové školy strojní Česká Lípa). 

 

 16.12.2015 Schůze výboru ZO ČSV Česká Lípa 

- výběr měli na vyšetření proběhne 26. 1. 2016 v době od 16:00 do 17:00 a 27. 1. 2016 od 10:00 do 11:00 ve vestibulu Domova mládeže v České Lípě (Havlíčkova 443, Česká Lípa). 

- včelaři, kteří provádí přesuny nebo prodeje svých včelstev, oddělků nebo matek mimo katastrální území obce, musí mít vyšetření měli na včelí mor (viz. Věstník Ministerstva zemědělství ČR, částka 2/2014 z prosince 2014 - ExM110 MOR VČELÍHO PLODU). Vyšetření si včelař hradí sám (cca 500 Kč/za směsný vzorek z max. 25 včelstev z jednoho stanoviště).

- na mimořádné okresní konferenci OO ČSV Česká Lípa byl přítel Jiří Jíra zvolen novým členem kontrolní a revizní komise OO ČSV Česká Lípa.

- další schůze ZO ČSV Česká Lípa, proběhne mimořádně až třetí týden v lednu tj. 20.1.2016 od 17:00.      

 

Tip na výstavu ,,Příroda, včely a člověk“

Příroda, včely a člověk, o.p.s.,  Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Cvikov a Okresní organizace ČSV Česká Lípa ve spolupráci s městem Cvikov, Vás zvou na výstavu ,,Příroda, včely a člověk“ pořádanou v Kulturním domě Sever ve Cvikově (Žitavská 132, Cvikov).

Výstava je přístupná je v těchto termínech

27.12. 9:00 15:00
28.12. 9:00 17:00
29.12. 9:00 15:00
30.12. 9:00 17:00
31.12. 9:00 11:00
4.1. 9:00 17:00
5.1. 9:00 15:00
6.1. 9:00 17:00
7.1. 9:00 17:00

 

Členská schůze ZO ČSV Česká Lípa

V neděli dne 15.11.2015 od 9 hodin, se v Domově mládeže - přízemí (Havlíčkova 443, Česká Lípa) koná členská schůze ZO. Hlavními body programu členské schůze jsou výplata dotace 1.D., úhrada nákladů na tlumení varroázy v období podzim 2014 a jaro 2015, a úhrada členských příspěvků na rok 2016. Žádáme, abyste se na členskou schůzi dostavili. V případě, že se z velmi vážného důvodu nemůžete na schůzi dostavit, je bezpodmínečně nutné, abyste Vám známou osobu vybavili řádně vyplněnou plnou mocí.

 

14.10.2015 Schůze výboru ZO ČSV Česká Lípa 

- Výdej léčiva léčitelům na podzimní tlumení varoázy proběhne 20.10.2015 od 16 do 17 hodin v přízemí DM, Havlíčkova 443, Česká Lípa.

-  31.10.2015 od 9 do 12 hodin v Kulturním domě Sever, Ústavní ul., Cvikov, sál v 1. patře proběhne školení léčitelů. Školení pořádá Okresní výbor ČSV Česká Lípa a ZO ČSV Cvikov. Lektor ing. Dalibor Titěra, VÚ včelařský Máslovice - Dol.  Obsah školení: příčiny problémů včelstev, prevence, přehled nemocí, správný postup léčení, praktické ukázky postupů. Po ukončení přednášky a praktické ukázce obdrží účastníci Certifikát léčitele.

 

8.7.2015 Schůze výboru ZO ČSV Česká Lípa 

- Začátek pravidelné schůze ZO ČSV Česká Lípa je posunut na 17:30
- Noví zájemci o členství v ZO ČSV Česká Lípa se mohou přijít přihlásit druhou středu v měsíci, v 18:30 do Domova mládeže v České Lípě (Havlíčkova 443, 3. patro).
- Zájemci o formidolové desky mohou kontaktovat p. Fikara (Kravaře) nebo si je osobně vyzvednout 12.8.2015 na schůzi ZO v Domově mládeže v České Lípě v 18:30
- Od středy 24. 6. do neděle 28.6. 2015 se včelaříci zúčastnili celostátního a mezinárodního setkání včelařské mládeže s názvem Rojení 2015

- příští schůze ZO bude 12.8.2015

 10.6.2015 Schůze výboru ZO ČSV Česká Lípa 

- Podzimní léčení bude provedeno dvakrát MP10 a jednou Varidolem
- Bylo odsouhlaseno, že léčiva a léčení včelstev pro nečleny ČSV bude za dvojnásobnou cenu než pro členy ČSV.
- Bude vyhlášen náhradní termín výdeje Formidolových desek 

 6.června 2015 - Den plný včelařství můžete zažít v Oldřichově v Hájích

Ukázky živých včel v proskleném úlu, zajímavé aktivity pro děti, Medová pohádka, možnost zakoupení včelích produktů i včelařského vybavení a řada dalšího bude na programu Krajského dne včely a mladých včelařů. Již jedenáctý ročník akce proběhne v sobotu 6. června v areálu Ekocentra Oldřichov v Hájích.

„Včely jsou pro přírodu a zemědělství velmi důležité - opylují většinu rostlin. Jsou zásadní pro zachování přírodní pestrosti i výživu člověka. Situace ve včelařství však není vůbec dobrá. Jen od podzimu se počet včelstev v našem kraji snížil o třetinu,“ uvedl Vladimír Davídek, předseda liberecké okresní organizace Českého svazu včelařů. Ta Den včely připravuje ve spolupráci s hostitelským STŘEVLIKem, Libereckým krajem a Regionální agrární radou Libereckého kraje. „Cílem akce je zaujmout mladou generaci pro tuto náročnou, ale velmi krásnou a důležitou zájmovou činnost. Jsem rád, že se na programu podílejí také členové včelařských kroužků z našeho kraje,“ doplnil Vladimír Davídek. 

Pro návštěvníky bude v areálu oldřichovského ekocentra připraven od 9.30 do 15.00 různorodý program, ve kterém si to své najde určitě každý. Letošní ročník proběhne pod názvem „Včela pod lupou.“ Se včelím tělem a nejen jím se budou moci zájemci opravdu dopodrobna seznámit v místní laboratoři. Mladí „včelaříci“ ze včelařských kroužků budou seznamovat s tím, jak začít včelařit. Maškarní rej na „včelí“ louce zakončí vyhlášení nejlepších včelích masek. Pestrá bude nabídka prodejců - od kosmetiky z včelích produktů až po medové pivo. Včelaři budou moci doplnit své vybavení a získat řadu důležitých rad.    

Do místa konání je z Liberce velmi dobré vlakové spojení. Ze zastávky Mníšek u Liberce je to po značené trase 15 minut. Kolem areálu vede známá cyklostezka. Více se o místě konání můžete dozvědět na http://www.strevlik.cz/

 

Výdej objednaných formidolových desek 27. a 28.5.2015

Dne 27.5.2015 od 16 do 17 hodin proběhne výdej objednaných formidolových desek. Náhradní termín: 28.5.2015 od 10 do 11 hodin. Výdejní místo pro oba termíny je tradiční: u rampy Kulturního domu Crystal Česká Lípa.

 

13.5.2015 Schůze výboru ZO ČSV Česká Lípa 

- Stanovení termínu výdeje objednaných formidolových desek 27.5. a  28.5. u rampy Kulturního domu Crystal Česká Lípa

- Firma TLV s.r.o. nabízí zabezpečení úlů před krádeží - více www.zabezpeceniulu.cz

- Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci rozeslala nabídku k zapojení do monitoringu úspěšnosti zimování včelstev 2014/2015 - vlastní dotazník je na https://survey.uni-graz.at/index.php?sid=56335&lang=cs

- příští schůze ZO bude 10.6.2015

 

 

8.4.2015 Schůze výboru ZO ČSV Česká Lípa (8.4.2015)

- proběhla příprava na Okresní konferenci ČSV, která se koná 18.4.2015. Na konferenci je delegováno za základní organizaci pět delegátů.

- probíhá přeléčení
     do 15.4. je nutné přeléčit
     do 13.5. odevzdat léčebné lístky a zbylé léčivo

- příští schůze ZO bude 13.5.2015

 

 


Copyright © 2010 – 2019, Ing. Petr Vopalecký, DiS. http://www.petr-vopalecky.xf.cz/ Všechna práva vyhrazena.

Validní XHTML 1.0 kód Validní CSS kód Hodnocení SEO Optimalizováno pro Firefox