Úvodní obrázek včelařů z České Lípy

HISTORIE

Členská schůze ZO ČSV Česká Lípa

Členská schůze ZO ČSV Česká Lípa, se koná v sobotu 23.11.2019 v jídelně Domova mládeže Česká Lípa, Havlíčkova 443 (internát Střední průmyslové školy). Začátek v 9 hodin.

Hlavní body programu: Výplata dotace 1.D. chovatelům, kteří o ni požádali, uhrazení členských příspěvků na rok 2020 (připomínáme, že členský příspěvek na člena byl Republikovým výborem zvýšen z částky 200 Kč na částku 300 Kč), uhrazení všech nákladů na léčení včelstev - podzim 2018, jaro a léto 2019, objednávka formidolu, příp. přípravku VaroMed na r. 2020.

Účast nutná!

Pokud se zcela výjimečně z velmi vážného důvodu nebudete moci schůze zúčastnit, neopomeňte vybavit důvěryhodnou osobu řádně vyplněnou plnou mocí (na předepsaném formuláři z časopisu Včelařství č. 8/2019, viz též http://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/plna-moc-dotace-1-d-2019.pdf). V případě nevyzvednutí dotace 1.D. hrozí nebezpečí jejího vrácení.

Výdej léčiva pro léčitele na podzimní léčení

Výdej léčiva pro léčitele proběhne ve středu 9.10.2019 v 15:30 v přízemí Domova mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa.

Žádost o dotaci 1.D a případné potvrzení o umístění včelstve v obvodu jiné ZO (mimo ZO Česká Lípa)
- vše potřebné k řádnému vyplnění žádosti najdete ve vnitřní příloze Včelařství č. 8/2019.
- žádost o dotaci a potvrzení o registraci je potřeba odevzdat a to:    
a)      dne 11. 9. 2019 od 18:00 do 19:00 hodin, Domov mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa, internát vedle Střední průmyslové školy, 3. poschodí,  
b)      odevzdáním důvěrníkovi do 10. 9. 2019. Včelařští důvěrníci předají shromážděné a zkontrolované žádosti 11.9.2019.  
c)      vhodit do schránky „Včelaři“ ve vestibulu Domova mládeže, Havlíčkova 443, ČL do 16.9.2019
Není-li „Žádost“ včetně „Čestného prohlášení“ řádně vyplněna a doručena ve stanovené lhůtě do 16. 9. 2019 dotace se neposkytne! Odeslání hlášení o počtu včelstev a o umístění stanovišť na ČMSCH - Hradištko si zajistí každý včelař sám (nepřikládá se k žádosti 1.D). 
Formuláře najdete na http://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html#formulareD 

Červnová schůze ZO  

Ve středu 10.7.2019 se nebude vyjímečně konat schůze výboru ZO. Příští schůze výboru ZO bude až v srpnu 14.8.2019 v 16:30.

 Aktiv OO Česká Lípa

Okresní organizace Česká Lípa spolu s KKV Libereckého kraje na své výborové schůzi rozhodla o pořádání aktivu k široké diskuzi o stavu, dění a budoucnosti našeho svazu s nutnou diskuzí o stanovách. Aktiv proběhne v sobotu dne 29. června 2019 od 10:00 hodin v Kulturním domě Cvikov. Více informací najdete v pozvánce.

 KURZ PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE

Základní organizace ČSV Česká Lípa organizuje ve spolupráci se vzdělávací společností CLU3V z.s. kurz pro začínající včelaře o rozsahu 15 hod. Více informací najdete zde

 

DEN OTEVŘENÝCH ÚLŮ

19.5.2019 od 8:00 do 18:00 v Kravařích u př. Fikara bude patřit Dnu otevřených úlů. Akce, kterou pořádá Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., po vzoru rakouských včelařů, tak oslaví Mezinárodní den včel společně se zájemci o včelaření z řad široké veřejnosti. Veškeré informace jsou na www.otevreneuly.cz a stránkách obce Kravaře.

Výdej léčiva

Výdej Vámi objednaného formidolu a přípravku VarroMed proběhne v úterý 30.4.2019 na rampě u Kulturního domu Crystal v České Lípě v době od 16:30 do 18:30 hodin. Pokud se nebudete moci dostavit osobně, vyšlete zodpovědného náhradníka. Termín odběru, prosím, dodržte. Úhrady budou započteny do závěrečného vyúčtování, které chovatelé obdrží při členské schůzi v listopadu 2019.

Výroční členská schůze ZO ČSV Česká Lípa

V sobotu  9. března 2019 od 9:00 proběhne výroční schůze ZO ČSV Česká Lípa v Domově mládeže v České Lípě (Havlíčkova 443, Česká Lípa).

Včelaření s Optimalizovaným plodištěm - speciál 

Neděle 10. února 2019 v 9:00 až cca 16:00, kurz včelaření s optimalizovaným plodištěm "od A do Z", přednáší Miroslav Sedláček z Bučovic
Základní témata :
- základní metodiky kombinovaného včelaření
- jejich celoroční průběh
- přednosti a nevýhody kombinovaného včelaření (drtivě převažují výhody)
- podrobný celoroční průběh prací v METODICE OPTIMALIZOVANÉHO PLODIŠTĚ

 Místo  konání  Restaurace Vlčetín, Vlčetín 43, 46343 Český Dub, Liberec. Více o  akci a přihlášky zde.

Sběr měli
Na přelomu roku bude probíhat sběr měli pro povinné vyšetření měli na přítomnost varroázy (hrazeno) a příp. také na k vyšetření na moru včelího plodu (hradí včelař).

Před Vánočními svátky by mělo dojít k vyčištění podložek.  Asi za měsíc se provede sběr měli z úlů a měl se nechá při pokojové teplotě vyschnout.
Odevzdání měli proběhne  ve středu 30. 1. 2019 v Domově mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa od 16:00  do 17:00

Měl z celého stanoviště pro vyšetření na varroázu se odevzdává v kelímku (např. od jogurtu), který je  zakryt prodyšnou látkou (např. punčocha). Kelímek se označí jménem včelaře, jeho registračním číslem, reg. číslem stanoviště a počtem včelstev, od kterých byla vybrána měl. 

Včelaři, kteří budou provádět vyšetření měli na mor včelího plodu na vlastní žádost (např. kočují, či z jiných důvodů přesouvají včelstva mezi hranicemi obce), tak kelímek označí "také MOR". Do jednoho kelímku je možné shrnout měl pouze z jednoho stanoviště  a nejvýše od 25 včelstev! 

Školení léčitelů

Školení léčitelů proběhne 18.1.2019 v 16:00 v jídelně Domova mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa. Školení povede přítel Ing. Titěra. 

Členská schůze ZO ČSV Česká Lípa
Členská schůze ZO ČSV Česká Lípa, která se koná v sobotu 24.11.2018 v jídelně Domova mládeže Česká Lípa, Havlíčkova 443 (internát Střední průmyslové školy). Začátek v 8 hodin.

Hlavní body programu:
Výplata dotace 1.D., uhrazení členských příspěvků na rok 2019, uhrazení všech nákladů na léčení včelstev - podzim 2017, jaro a léto 2018, objednávka formidolu a VarroMedu (pokud bude dotován) na r. 2019.

Účast nutná!

Pokud se zcela vyjímečně z velmi vážného důvodu nebudete moci schůze zúčastnit, neopomeňte vybavit důvěryhodnou osobu řádně vyplněnou plnou mocí k převzetí dotace. Nevyzvednutá dotace 1.D. bude vrácena.

Doporučený způsob letního léčení včelstev

V současné době se doporučuje provést letní přeléčení včelstev dvojí aplikací Formidolu a to hned po sobě. To znamená, po ukončení prvního přeléčení (dodržujte dávkování podle návodu), provést hned další přeléčení (dávkování opět podle návodu). Tímto postupem by se měla prodloužit doba přeléčení.

Další léčení by mělo proběhnout v září. 

Varroáza 2017 - mimořádná veterinární opatření
Na úřední desce SVS bylo 23. 3. 2017 vyvěšeno Nařízení státní veterinární správy k mimořádným veterinárním opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel https://www.svscr.cz/uredni-deska/.
Nařízení MVO varroáza 2017 Č. j. SVS/2017/005393-G je zde.
Další informace jsou na stránkách Českého svazu včelařů z.s. zde.

Soutěž Zlatá včela

Zástupce včelařského kroužku mládeže Včelaříci Petr Grušpíer se umístil na krásném 16. místě celostátní soutěže  Zlatá včela 2016. Gratulujeme. Více. vcelarici-kravare

Dokumentace k vyvíječe aerosolu

V sekci dokumenty je k dispozici technologický postup ošetření včelstev proti roztoči aerosolem pomocí vyvíječe aerosolu VAT-1a  - http://vcelaricl.cz/dokumenty/technologickypostupaeorosol.pdf

 

 


Copyright © 2010 – 2019, Ing. Petr Vopalecký, DiS. http://www.petr-vopalecky.xf.cz/ Všechna práva vyhrazena.

Validní XHTML 1.0 kód Validní CSS kód Hodnocení SEO Optimalizováno pro Firefox