Úvodní obrázek včelařů z České Lípy

AKTUÁLNĚ

 

Sběr měli
Na přelomu roku bude probíhat sběr měli pro povinné vyšetření měli na přítomnost varroázy (hrazeno) a příp. také na k vyšetření na moru včelího plodu (hradí včelař).

Před Vánočními svátky by mělo dojít k vyčištění podložek.  Asi za měsíc se provede sběr měli z úlů a měl se nechá při pokojové teplotě vyschnout.
Odevzdání měli proběhne  ve středu 30. 1. 2019 v Domově mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa od 16:00  do 17:00

Měl z celého stanoviště pro vyšetření na varroázu se odevzdává v kelímku (např. od jogurtu), který je  zakryt prodyšnou látkou (např. punčocha). Kelímek se označí jménem včelaře, jeho registračním číslem, reg. číslem stanoviště a počtem včelstev, od kterých byla vybrána měl. 

Včelaři, kteří budou provádět vyšetření měli na mor včelího plodu na vlastní žádost (např. kočují, či z jiných důvodů přesouvají včelstva mezi hranicemi obce), tak kelímek označí "také MOR". Do jednoho kelímku je možné shrnout měl pouze z jednoho stanoviště  a nejvýše od 25 včelstev! 

Školení léčitelů

Školení léčitelů proběhne 18.1.2019 v 16:00 v jídelně Domova mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa. Školení povede přítel Ing. Titěra. 

Program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2018 

Město Česká Lípa poskytlo v rámci Dotačního programu města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2018 dotaci následujícím včelařům:     

  • Pavel Pazourek
  • Josef Netolický
  • Josef Líbal
  • Martina Krutinová
  • Milena Postlerová
  • Milan Lopušan
  • Monika Janáková

Záznam o léčení včelstev

Na adrese  http://www.vcelaricl.cz/dokumenty/zaznamolecenivcelstev.pdf  je k dispozici formulář "Záznamy o léčení včelstev".

Termíny schůzí ZO Česká Lípa

10.1.2018, 14.2.2018, 14.3.2018, 11.4.2018, 9.5.2018, 13.6.2018, 11.7.2018, 8.8.2018, pondělí 17. 9.2018, 10.10.2018, 14.11.2018, 12.12.2018 vždy od 17:30

 

 Mapa zavčelení

Na stránkách https://vcely.obce.gepro.cz/#/ je k dispozici mapa zavčelení ČR.

 

Alternativní možnost vyšetření na mor včelího plodu

Firma Agro-la s.r.o. nabízí vyšetření vyšetření na mor včelího plodu  (Histolysis infectiosa perniciosa larvae apium). Vyšetření firma nabízí od 182,00 Kč vč. DPH. Více informaci a objednání vyšetření na http://vcelimor.cz/  (Osvědčení o akreditaci).

   

Vyšetření měli

Vyšetření měli je povinností každého včelař, bez ohledu na to zda je nebo není registrovaný u Českého svazu včelařů. Po posledním ošetření (fumigací nebo aerosolem) je potřeba počkat minimálně týden a pak je nutné vyčistit podložky a vrátit je na dno. V lednu se získá všechna měl, ze které se odstraní mrtvolky včel (ručně nebo přesypáním přes sítko). Mezi očištěním podložek po posledním ošetření a odběrem měli by měl být dodržen odstup alespoň 4 týdnů. Měl se nechá při pokojové teplotě (ne na topení – roztekl by se vosk) vyschnout (na novinách).

Měl se odevzdává v kelímku od jogurtu, uzavřeným prodyšnou tkaninou a zafixovaným gumičkou. Obal se označí jménem chovatele, registračním číslem chovatele, reg. číslem stanoviště a názvem stanoviště a počtem včelstev a odevzdá ZO Česká Lípa.

Další informace: Vyšetření měli - Výzkumný ústav včelařský v Dole

    

Situační zpráva Ministerstva zemědělství

Situační a výhledová zpráva Ministerstva zemědělství České republiky 2015 věnující se včelám, zveřejněná na stránkách ČSV. V množství tabulek zjistíte jak se vyvíjely ceny menu za uplynulé roky, jeho spotřebu a mnoho dalších informací.

 

Seznam důvěrníků, kteří mohou při tlumení varroázy po dohodě aplikovat aerosol

 

Ohniska a ochranná pásma včelího moru

Na stránce http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/#mapa=MVP jsou k dispozici aktuální informace o ohniscích a ochranných pásmech včelího moru. V Libereckém kraji byl včelí mor 8.4.2016 zjištěn ve Světlé pod Ještědem.

 

Vzory evidence léčení a úlové karty

V sekci dokumenty jsou k dispozici dokumenty úlová kartaevidence léčení včelstev (předloha) a evidence léčení včelstev (příklad vyplněné karty)

 

Facebookové stránky ČSV

Facebookové stránky ČSV najdete na adrese https://www.facebook.com/ceskysvazvcelaru

 

Přesuny včelstev

Podle Věstníku Ministerstva zemědělství ČR, částka 2/2014 z prosince 2014 - ExM110 MOR VČELÍHO PLODU, je nutné provézt  bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli, nejméně jednou za rok a to před přemístěním včel nebo včelstev mimo katastrální území obce. Dále je potom nutné provézt vyšetření na zimním stanovišti kočovných včelstev.

Toto opatření se týká všech přesunů včel a včelstev. To znamená že toto opatření se týká nejen prodeje oddělků a včelstev, ale i přesunu vlastních včelstev mimo katastrální území obce. 


Copyright © 2010 – 2018, Bc. Petr Vopalecký, DiS. http://www.petr-vopalecky.xf.cz/ Všechna práva vyhrazena.

Validní XHTML 1.0 kód Validní CSS kód Hodnocení SEO Optimalizováno pro Firefox