Úvodní obrázek včelařů z České Lípy

AKTUÁLNĚ

Výdej léčiva 

v pátek 17.5.2024 od 16:00 do 17:00 hodin se bude vydávat objednané léčivo včelařům. Léčivo se bude vydávat před Domovem mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa. 

Krajský den včel

Letošní krajský den včel byl letos spojený s akcí ke Světovému dni včel.

Bude se konat 19.5. 2024 od 8 - 18 hodin v Botanické zahradě v Liberci.

Těšit se můžete na:

 • na nové expozice Botanické zahrady
 • ukázku a doporučení vhodných medonosných rostlin
 • Včelařské potřeby z VP Ješted
 • Prezentaci  OO ČSV 
  •  Ukázky úlů, náhled do včelstev představení včelařství
  •  Expozici k historii dne včely
  •  Aktivity Včelařského kroužku z Nového města pod Smrkem
 • Praktickou dílničku a soutěže pro děti
  •  výroba svíček
  •  omalovánky
  •  navlékání korálků
 • Ukázku zdobení perníčků
 • Ochutnávku a prodej  medu a medoviny ze Včelí Farmy Smržov aj.
 • Zmrzlinářství LEDA se jejich neodolatelnými zmrzlinami
 • Ochutnávku oceněných výrobků Regionálních a krajských potravin
 • Občerstvení od řezníků z MASS:NA Český Dub/Liberec
 • Nápoje z Beranova Pivovaru v Trávníčku

 Za pořadatele zvou Botanická zahrada Liberec a Český svaz včelařů - Okresní organizace Liberec

Příští setkání výboru ZO 

Příští schůze výboru ZO Česká Lípa se bude konat ve čtvrtek 5.9.2024 od 17:00 h na adrese Moskevská 82, Česká Lípa, v centru Líp a spolu z.s. (schůze výboru ZO v květnu až srpenu byly zrušeny).

Adresa Moskevská 82

 

 

Dotace Libereckého kraje

Liberecký kraj opět vyhlásil dotace na podporu včelařství. Tradiční program Dotačního fondu Libereckého kraje č. 8.3 Podpora včelařství je od roku 2022 vyhlašován se změnami, kterými Liberecký kraj zareagoval na vysoké zavčelení a špatnou nákazovou situaci na svém území. Podpora včelařství je tak opět směřována na výměnu starých nevyhovujících úlů za nové úly.

Za staré nevyhovující úly jsou pro účely dotačního programu považovány úly nerozebíratelné, s nízkým podmetem, který neumožňuje řádný odběr měli, tedy úly s nízkou efektivitou léčení. V případě výměny rozebíratelných nástavkových úlů jsou za staré nevyhovující úly považovány úly o stáří minimálně 15 let.

Z dotačního programu je možné podpořit také zkvalitnění včelí pastvy. Jeho prostřednictvím je podporována také výsadba a výsev neinvazivních včelařských dřevin a bylin.

Zakládání nových včelařských stanovišť a rozšiřování stávajících stanovišť na základě pořízení nových úlů bez současné likvidace starých nevyhovujících úlů není z Dotačního fondu Libereckého kraje podporováno.

Žádosti o dotaci je možné předkládat od 1. do 29. února 2024.

Více informací najdete v dokumentu: Vyhlaseni_8_3_vcelarstvi_2024.pdf

Program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2023 

Logo Česká Lípa   

Město Česká Lípa poskytlo v rámci Dotačního programu města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2023 dotaci následujícím včelařům:

 • Pazourek Pavel
 • Šafránek Zdeněk
 • Netolický Josef
 • Houžvička Milan

Včelí mor na území Doks

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj zveřejnila na svých stránkách informaci o ohnisku moru včelího plodu na území Doks viz.  https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=40622

 

Dotace Libereckého kraje na podporu včelařství pro rok 2023

Liberecký kraj opět vyhlásil dotace na podporu včelařství. Více v dokumentu dopis_vcelari_dotace_lk_2023.pdf .

 

Metodický pokyn SVS pro chovatele včel

Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2021/130606-G si můžete stáhnout zde.

Přesuny včelstev rok 2022

Od začátku roku 2022 platí nové podmínky týkající se přesunu včelstev. Vice:  Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2022. Změna se týká délky platnosti vyšetření (nyní platí po celý kalendářní rok) a vzdálenosti přesunu (na vzdálenost větší než 3km). 

Metodický pokyn léčení včel SVS

Odkaz na metodický pokyn Státní veterinární správy, zaměřený na léčení včel: Metodicky-pokyn-SVS-pro-chovatele-vcel-k-prevenci-a-tlumeni-varroazy-2019-11-26.pdf

 

Povolování včelařských staveb

Metodický pokyn zpracovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, který má zajistit sjednocení postupu při povolování včelařských staveb stavebními úřady naleznete zde.

Záznam o léčení včelstev

Na adrese  http://www.vcelaricl.cz/dokumenty/zaznamolecenivcelstev.pdf  je k dispozici formulář "Záznamy o léčení včelstev".

 Mapa zavčelení

Na stránkách https://vcely.obce.gepro.cz/#/ je k dispozici mapa zavčelení ČR.

 

Alternativní možnost vyšetření na mor včelího plodu

Firma Agro-la s.r.o. nabízí vyšetření vyšetření na mor včelího plodu  (Histolysis infectiosa perniciosa larvae apium). Více informaci a objednání vyšetření na http://vcelimor.cz/  (Osvědčení o akreditaci).

   

Vyšetření měli

Vyšetření měli je povinností každého včelař, bez ohledu na to zda je nebo není registrovaný u Českého svazu včelařů. Po posledním ošetření (fumigací nebo aerosolem) je potřeba počkat minimálně týden a pak je nutné vyčistit podložky a vrátit je na dno. V lednu se získá všechna měl, ze které se odstraní mrtvolky včel (ručně nebo přesypáním přes sítko). Mezi očištěním podložek po posledním ošetření a odběrem měli by měl být dodržen odstup alespoň 4 týdnů. Měl se nechá při pokojové teplotě (ne na topení – roztekl by se vosk) vyschnout (na novinách).

Měl se odevzdává v kelímku od jogurtu, uzavřeným prodyšnou tkaninou a zafixovaným gumičkou. Obal se označí jménem chovatele, registračním číslem chovatele, reg. číslem stanoviště a názvem stanoviště a počtem včelstev a odevzdá ZO Česká Lípa.

Další informace: Vyšetření měli - Výzkumný ústav včelařský v Dole

    

Situační zpráva Ministerstva zemědělství

Situační a výhledová zpráva Ministerstva zemědělství České republiky 2015 věnující se včelám, zveřejněná na stránkách ČSV. V množství tabulek zjistíte jak se vyvíjely ceny menu za uplynulé roky, jeho spotřebu a mnoho dalších informací.

 

Seznam důvěrníků, kteří mohou při tlumení varroázy po dohodě aplikovat aerosol

 

Ohniska a ochranná pásma včelího moru

Na stránce http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/#mapa=MVP jsou k dispozici aktuální informace o ohniscích a ochranných pásmech včelího moru. V Libereckém kraji byl včelí mor 8.4.2016 zjištěn ve Světlé pod Ještědem.

 

Vzory evidence léčení a úlové karty

V sekci dokumenty jsou k dispozici dokumenty úlová kartaevidence léčení včelstev (předloha) a evidence léčení včelstev (příklad vyplněné karty)

 

Facebookové stránky ČSV

Facebookové stránky ČSV najdete na adrese https://www.facebook.com/ceskysvazvcelaru

 

Přesuny včelstev

Od začátku roku 2022 platí nové podmínky týkající se přesunu včelstev. Vice:  Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2022 

V případě přesunu včelstev je potřebné provést bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli na včelí mor od všech včelstev na stanovišti a to před přemístěním včel (včetně včelích matek) nebo včelstev na vzdálenost větší než 3 km.

Vyšetření je platné po celý kalendářní rok (rozhodné je datum odběru vzorku)

Toto opatření se týká všech přesunů včel a včelstev. To znamená že toto opatření se týká nejen prodeje oddělků a včelstev, ale i přesunu vlastních včelstev. 

Upozornění včelařům na povinnost, uchovávat na stanovišti včel záznamy o léčení: Včelaři jsou povinni vést a na stanovišti uchovávay záznamy o léčení včel. Záznamy se uchovávají 3 roky. 

Pozn. Změna se týká vzdálenosti přesunu (do roku 2022 se vyšetření dělalo při přesunech na větší vzdálenost než 10km) a délky platnosti vyšetření na včelí mor (ze 4 měsíců se prodloužila platnost na celý kalendářní rok).


Copyright © 2010 – 2024, Bc. Petr Vopalecký, DiS. http://www.petr-vopalecky.xf.cz/ Všechna práva vyhrazena.

Validní XHTML 1.0 kód Validní CSS kód Hodnocení SEO Optimalizováno pro Firefox