Úvodní obrázek včelařů z České Lípy

AKTUÁLNĚ

Sběr měli

Na konci ledna nového roku 2020 bude probíhat sběr měli pro povinné vyšetření měli na přítomnost varroázy (hrazeno) a příp. také na k vyšetření na moru včelího plodu (hradí včelař).

Po třetím léčení (probíhá v čase listopad/začátek prosince) provádíme vyčištění podložek.  Následně cca za měsíc se provede sběr měli z úlů a nechá se při pokojové teplotě vyschnout.
Odevzdání měli proběhne  ve čtvrtek 23. 1. 2020 v Domově mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa od 16:00  do 17:00

Měl z celého stanoviště pro vyšetření na varroázu se odevzdává v kelímku (např. od jogurtu), který je  zakryt prodyšnou látkou (např. punčocha). Kelímek se označí jménem včelaře, jeho registračním číslem chovatele, reg. číslem stanoviště a počtem včelstev, od kterých byla vybrána měl. 

Včelaři, kteří chtějí zajistit vyšetření měli na přítomnost moru včelího plodu na vlastní žádost (např. kočují, či z jiných důvodů přesouvají včelstva mezi hranicemi obce, odchovávají a prodávají oddělky), tak kelímek pro varroázu označí "také MOR". Avšak do jednoho kelímku je možné shrnout měl  z jednoho stanoviště nejvýše od 25 včelstev! 

Nabídka na vyšetření měli u AGRO-LA

Kromě obvyklého vyšetření měli na mor včelího plodu, je možné využít nabídky na vyšetření měli na mor včelího plodu u jiné akreditované laboratoře – AGRO-LA Jindřichův Hradec. Cena za vyšetření měli na včelí mor je 200,-Kč (vč. DPH)/1 vzorek (1 stanoviště/max 25 včelstev)  (viz. http://www.agrola.cz/).

Vzorek měli pro toto vyšetření včelař odebere při čištění podložek, které provádí cca týden po třetím léčení, než bude následující měsíc čekat na spad měli pro sběr a odevzdání měli na varroázu. Měl vysuší, uschová do kelímku se shodným označením jako na vyšetření na varroázu a popisem – MOR Agrola a odevzdá ve stanoveném termínu spolu se vzorkem na vyšetření měli na varroázu.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NELZE MĚL SBÍRANOU NA ZÁVĚR PO MĚSÍČNÍM SPADU ROZDĚLIT DO DVOU VZORKŮ PRO RŮZNÁ VYŠETŘENÍ.  

Výše členského příspěvku na rok 2020

Republikový výbor ČSV schválil výši členského příspěvku na rok 2020 na 300,00Kč na člena.

 

Povolování včelařských staveb

Metodický pokyn zpracovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, který má zajistit sjednocení postupu při povolování včelařských staveb stavebními úřady naleznete zde.

Program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2019 

Město Česká Lípa poskytlo v rámci Dotačního programu města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2019 dotaci následujícím včelařům:     

  • Dušan Fornalský
  • Martina Krutinová
  • Josef Netolický
  • Pavel Pazourek
  • Milena Postlerová 
  • Alois Svoboda

Záznam o léčení včelstev

Na adrese  http://www.vcelaricl.cz/dokumenty/zaznamolecenivcelstev.pdf  je k dispozici formulář "Záznamy o léčení včelstev".

Termíny schůzí výboru ZO Česká Lípa

 9.1.2019; 13.2.2019; 13.3.2019; 10.4.2019; 15.5.2019; 12.6.2019; 14.8.2019; 11.9.2019; 9.10.2019; 13.11.2019; 11.12.2019

 Mapa zavčelení

Na stránkách https://vcely.obce.gepro.cz/#/ je k dispozici mapa zavčelení ČR.

 

Alternativní možnost vyšetření na mor včelího plodu

Firma Agro-la s.r.o. nabízí vyšetření vyšetření na mor včelího plodu  (Histolysis infectiosa perniciosa larvae apium). Vyšetření firma nabízí od 182,00 Kč vč. DPH. Více informaci a objednání vyšetření na http://vcelimor.cz/  (Osvědčení o akreditaci).

   

Vyšetření měli

Vyšetření měli je povinností každého včelař, bez ohledu na to zda je nebo není registrovaný u Českého svazu včelařů. Po posledním ošetření (fumigací nebo aerosolem) je potřeba počkat minimálně týden a pak je nutné vyčistit podložky a vrátit je na dno. V lednu se získá všechna měl, ze které se odstraní mrtvolky včel (ručně nebo přesypáním přes sítko). Mezi očištěním podložek po posledním ošetření a odběrem měli by měl být dodržen odstup alespoň 4 týdnů. Měl se nechá při pokojové teplotě (ne na topení – roztekl by se vosk) vyschnout (na novinách).

Měl se odevzdává v kelímku od jogurtu, uzavřeným prodyšnou tkaninou a zafixovaným gumičkou. Obal se označí jménem chovatele, registračním číslem chovatele, reg. číslem stanoviště a názvem stanoviště a počtem včelstev a odevzdá ZO Česká Lípa.

Další informace: Vyšetření měli - Výzkumný ústav včelařský v Dole

    

Situační zpráva Ministerstva zemědělství

Situační a výhledová zpráva Ministerstva zemědělství České republiky 2015 věnující se včelám, zveřejněná na stránkách ČSV. V množství tabulek zjistíte jak se vyvíjely ceny menu za uplynulé roky, jeho spotřebu a mnoho dalších informací.

 

Seznam důvěrníků, kteří mohou při tlumení varroázy po dohodě aplikovat aerosol

 

Ohniska a ochranná pásma včelího moru

Na stránce http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/#mapa=MVP jsou k dispozici aktuální informace o ohniscích a ochranných pásmech včelího moru. V Libereckém kraji byl včelí mor 8.4.2016 zjištěn ve Světlé pod Ještědem.

 

Vzory evidence léčení a úlové karty

V sekci dokumenty jsou k dispozici dokumenty úlová kartaevidence léčení včelstev (předloha) a evidence léčení včelstev (příklad vyplněné karty)

 

Facebookové stránky ČSV

Facebookové stránky ČSV najdete na adrese https://www.facebook.com/ceskysvazvcelaru

 

Přesuny včelstev

Podle Věstníku Ministerstva zemědělství ČR, částka 2/2014 z prosince 2014 - ExM110 MOR VČELÍHO PLODU, je nutné provézt  bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli, nejméně jednou za rok a to před přemístěním včel nebo včelstev mimo katastrální území obce. Dále je potom nutné provézt vyšetření na zimním stanovišti kočovných včelstev.

Toto opatření se týká všech přesunů včel a včelstev. To znamená že toto opatření se týká nejen prodeje oddělků a včelstev, ale i přesunu vlastních včelstev mimo katastrální území obce. 


Copyright © 2010 – 2020, Bc. Petr Vopalecký, DiS. http://www.petr-vopalecky.xf.cz/ Všechna práva vyhrazena.

Validní XHTML 1.0 kód Validní CSS kód Hodnocení SEO Optimalizováno pro Firefox