Úvodní obrázek včelařů z České Lípy

AKTUÁLNĚ

2. medobraní na Vodním hradě Lipý

Pozvánka

Na Vodním hradě Lipý v České Lípě proběhne 29.8.2020 od 14:00 2. medobraní, více http://www.clkultura.cz/kalendar-akci/2-medobran

 Administrace  dotace 1.D.

Žádosti o dotaci 1.D. je možné odevzdat na schůzi výboru dne 9. 9. 2020, od 16 do 18 hodin, 3. patro, Domov mládeže, Havlíčkova 443, Česká Lípa. Více informací Informace o administraci dotace 1.D. pro rok 2020

Potvrzení / Hlášení o počtu včelstev a umístění stanovišť pro ústřední evidenci včel ČMSCH Hradišťko, který každý chovatel včel v průběhu léta obdržel, zasílá včelař sám dle pokynů obsažených v dopise/emailu od ČMSCH.

Přednáška 29.8.2020 - zrušena

Přednáška MVDr. Josef Holejšovský, Ph. -  Varroáza a související onemocnění včel

Seminář se na téma Varroáza a související onemocnění včel v kategorii „Nemoci, škůdci a zdraví včel“ se uskuteční v sobotu 29. 8. 2020 od 16 do 19 hod v jídelně Domova mládeže, Havlíčkova 443, SPŠ Česká Lípě. Přednášejícím bude MVDr. Josef Holejšovský, Ph.. Více detailů naleznete na pozvánce Pozvánka na přednášku.

Přihlášky je možné posílat emailem na adresu: zoceskalipa@vcelarstvi.cz do středy 26. 8. 2020

 

Program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2020 

Logo Česká Lípa   

Město Česká Lípa poskytlo v rámci Dotačního programu města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2020 dotaci následujícím včelařům:     

  • Martina Krutinová

Schůze výboru ZO

Další schůze výboru ZO bude ve středu 12.8.2020 od 16 hodin.  

 

Výše členského příspěvku na rok 2020

Republikový výbor ČSV schválil výši členského příspěvku na rok 2020 na 300,00Kč na člena.

 

Povolování včelařských staveb

Metodický pokyn zpracovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, který má zajistit sjednocení postupu při povolování včelařských staveb stavebními úřady naleznete zde.

Program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2019 

Město Česká Lípa poskytlo v rámci Dotačního programu města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2019 dotaci následujícím včelařům:     

  • Dušan Fornalský
  • Martina Krutinová
  • Josef Netolický
  • Pavel Pazourek
  • Milena Postlerová 
  • Alois Svoboda

Záznam o léčení včelstev

Na adrese  http://www.vcelaricl.cz/dokumenty/zaznamolecenivcelstev.pdf  je k dispozici formulář "Záznamy o léčení včelstev".

Termíny schůzí výboru ZO Česká Lípa

 9.1.2019; 13.2.2019; 13.3.2019; 10.4.2019; 15.5.2019; 12.6.2019; 14.8.2019; 11.9.2019; 9.10.2019; 13.11.2019; 11.12.2019

 Mapa zavčelení

Na stránkách https://vcely.obce.gepro.cz/#/ je k dispozici mapa zavčelení ČR.

 

Alternativní možnost vyšetření na mor včelího plodu

Firma Agro-la s.r.o. nabízí vyšetření vyšetření na mor včelího plodu  (Histolysis infectiosa perniciosa larvae apium). Vyšetření firma nabízí od 182,00 Kč vč. DPH. Více informaci a objednání vyšetření na http://vcelimor.cz/  (Osvědčení o akreditaci).

   

Vyšetření měli

Vyšetření měli je povinností každého včelař, bez ohledu na to zda je nebo není registrovaný u Českého svazu včelařů. Po posledním ošetření (fumigací nebo aerosolem) je potřeba počkat minimálně týden a pak je nutné vyčistit podložky a vrátit je na dno. V lednu se získá všechna měl, ze které se odstraní mrtvolky včel (ručně nebo přesypáním přes sítko). Mezi očištěním podložek po posledním ošetření a odběrem měli by měl být dodržen odstup alespoň 4 týdnů. Měl se nechá při pokojové teplotě (ne na topení – roztekl by se vosk) vyschnout (na novinách).

Měl se odevzdává v kelímku od jogurtu, uzavřeným prodyšnou tkaninou a zafixovaným gumičkou. Obal se označí jménem chovatele, registračním číslem chovatele, reg. číslem stanoviště a názvem stanoviště a počtem včelstev a odevzdá ZO Česká Lípa.

Další informace: Vyšetření měli - Výzkumný ústav včelařský v Dole

    

Situační zpráva Ministerstva zemědělství

Situační a výhledová zpráva Ministerstva zemědělství České republiky 2015 věnující se včelám, zveřejněná na stránkách ČSV. V množství tabulek zjistíte jak se vyvíjely ceny menu za uplynulé roky, jeho spotřebu a mnoho dalších informací.

 

Seznam důvěrníků, kteří mohou při tlumení varroázy po dohodě aplikovat aerosol

 

Ohniska a ochranná pásma včelího moru

Na stránce http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/#mapa=MVP jsou k dispozici aktuální informace o ohniscích a ochranných pásmech včelího moru. V Libereckém kraji byl včelí mor 8.4.2016 zjištěn ve Světlé pod Ještědem.

 

Vzory evidence léčení a úlové karty

V sekci dokumenty jsou k dispozici dokumenty úlová kartaevidence léčení včelstev (předloha) a evidence léčení včelstev (příklad vyplněné karty)

 

Facebookové stránky ČSV

Facebookové stránky ČSV najdete na adrese https://www.facebook.com/ceskysvazvcelaru

 

Přesuny včelstev

Podle Věstníku Ministerstva zemědělství ČR, částka 2/2014 z prosince 2014 - ExM110 MOR VČELÍHO PLODU, je nutné provézt  bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli, nejméně jednou za rok a to před přemístěním včel nebo včelstev mimo katastrální území obce. Dále je potom nutné provézt vyšetření na zimním stanovišti kočovných včelstev.

Toto opatření se týká všech přesunů včel a včelstev. To znamená že toto opatření se týká nejen prodeje oddělků a včelstev, ale i přesunu vlastních včelstev mimo katastrální území obce. 


Copyright © 2010 – 2020, Bc. Petr Vopalecký, DiS. http://www.petr-vopalecky.xf.cz/ Všechna práva vyhrazena.

Validní XHTML 1.0 kód Validní CSS kód Hodnocení SEO Optimalizováno pro Firefox