Úvodní obrázek včelařů z České Lípy

AKTUÁLNĚ

 KURZ PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE

Základní organizace ČSV Česká Lípa organizuje ve spolupráci se vzdělávací společností CLU3V z.s. kurz pro začínající včelaře o rozsahu 15 hod. Více informací najdete zde

 Program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2018 

Město Česká Lípa poskytlo v rámci Dotačního programu města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2018 dotaci následujícím včelařům:     

  • Pavel Pazourek
  • Josef Netolický
  • Josef Líbal
  • Martina Krutinová
  • Milena Postlerová
  • Milan Lopušan
  • Monika Janáková

Záznam o léčení včelstev

Na adrese  http://www.vcelaricl.cz/dokumenty/zaznamolecenivcelstev.pdf  je k dispozici formulář "Záznamy o léčení včelstev".

Termíny schůzí výboru ZO Česká Lípa

 9.1.2019; 13.2.2019; 13.3.2019; 10.4.2019; 15.5.2019; 12.6.2019; 10.7.2019; 14.8.2019; 11.9.2019; 9.10.2019; 13.11.2019; 11.12.2019

 Mapa zavčelení

Na stránkách https://vcely.obce.gepro.cz/#/ je k dispozici mapa zavčelení ČR.

 

Alternativní možnost vyšetření na mor včelího plodu

Firma Agro-la s.r.o. nabízí vyšetření vyšetření na mor včelího plodu  (Histolysis infectiosa perniciosa larvae apium). Vyšetření firma nabízí od 182,00 Kč vč. DPH. Více informaci a objednání vyšetření na http://vcelimor.cz/  (Osvědčení o akreditaci).

   

Vyšetření měli

Vyšetření měli je povinností každého včelař, bez ohledu na to zda je nebo není registrovaný u Českého svazu včelařů. Po posledním ošetření (fumigací nebo aerosolem) je potřeba počkat minimálně týden a pak je nutné vyčistit podložky a vrátit je na dno. V lednu se získá všechna měl, ze které se odstraní mrtvolky včel (ručně nebo přesypáním přes sítko). Mezi očištěním podložek po posledním ošetření a odběrem měli by měl být dodržen odstup alespoň 4 týdnů. Měl se nechá při pokojové teplotě (ne na topení – roztekl by se vosk) vyschnout (na novinách).

Měl se odevzdává v kelímku od jogurtu, uzavřeným prodyšnou tkaninou a zafixovaným gumičkou. Obal se označí jménem chovatele, registračním číslem chovatele, reg. číslem stanoviště a názvem stanoviště a počtem včelstev a odevzdá ZO Česká Lípa.

Další informace: Vyšetření měli - Výzkumný ústav včelařský v Dole

    

Situační zpráva Ministerstva zemědělství

Situační a výhledová zpráva Ministerstva zemědělství České republiky 2015 věnující se včelám, zveřejněná na stránkách ČSV. V množství tabulek zjistíte jak se vyvíjely ceny menu za uplynulé roky, jeho spotřebu a mnoho dalších informací.

 

Seznam důvěrníků, kteří mohou při tlumení varroázy po dohodě aplikovat aerosol

 

Ohniska a ochranná pásma včelího moru

Na stránce http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/#mapa=MVP jsou k dispozici aktuální informace o ohniscích a ochranných pásmech včelího moru. V Libereckém kraji byl včelí mor 8.4.2016 zjištěn ve Světlé pod Ještědem.

 

Vzory evidence léčení a úlové karty

V sekci dokumenty jsou k dispozici dokumenty úlová kartaevidence léčení včelstev (předloha) a evidence léčení včelstev (příklad vyplněné karty)

 

Facebookové stránky ČSV

Facebookové stránky ČSV najdete na adrese https://www.facebook.com/ceskysvazvcelaru

 

Přesuny včelstev

Podle Věstníku Ministerstva zemědělství ČR, částka 2/2014 z prosince 2014 - ExM110 MOR VČELÍHO PLODU, je nutné provézt  bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli, nejméně jednou za rok a to před přemístěním včel nebo včelstev mimo katastrální území obce. Dále je potom nutné provézt vyšetření na zimním stanovišti kočovných včelstev.

Toto opatření se týká všech přesunů včel a včelstev. To znamená že toto opatření se týká nejen prodeje oddělků a včelstev, ale i přesunu vlastních včelstev mimo katastrální území obce. 


Copyright © 2010 – 2019, Bc. Petr Vopalecký, DiS. http://www.petr-vopalecky.xf.cz/ Všechna práva vyhrazena.

Validní XHTML 1.0 kód Validní CSS kód Hodnocení SEO Optimalizováno pro Firefox